Bli jourhem

Ett jourhem är ett tillfälligt hem där katten bor under tiden tills vi hittat ett permanent hem.

Katthemmet står för mat, specialfoder, sand, kattlåda och veterinärvård.
Du får en kontaktperson som under jourhemstiden arbetar med att hitta ett permanent hem åt katten och hjälper dig vid problem eller frågor.
Man gör en stor insats som stödhem. Utan dessa skulle många katter inte kunnat räddas och jourhemmen är väldigt viktiga för vår verksamhet. Vi är väldigt tacksamma för all hjälp vi kan få för att kunna rädda så många katter som möjligt.
Men samtidigt är det viktigt att man noga tänkt igenom vad det innebär att vara stödhem så att man inte ångrar sig efter bara några veckor och vill att vi ska hämta katten igen. För kontaktpersonerna i föreningen är det ett oerhört stressmoment när ett jourhem tröttnat och vill att vi snarast ska hitta ett annat hem för katten. För kattens skull kan det vara en traumatisk upplevelse att slitas upp och flytta flera gånger.
Ibland vet vi kattens bakgrund och kan förutse vissa situationer som kan bli problematiska, alla katter passar inte i alla jourhem. Ibland kan det dock vara svårt att på förhand bedöma hur det kommer att fungera eftersom vi oftast inte vet bakgrunden till de hemlösa katterna.
För allas skull måste jourhemmen vara väl förberedda innan de anmäler sig som jourhem, ha talat med hela familjen och att alla är överens om att de vill ställa upp och ta emot en katt i hemmet.
Men om man tänkt igenom sin situation och vet att man har tiden och orken att ställa upp för en behövande katt så är det oerhört givande och roligt att vara jourhem.

Varför behövs jourhem?

Ett jourhem hjälper katter som behöver extra omvårdnad, katter som inte trivs med andra katter, kattmammor som behöver lugn och ro för att föda eller skygga katter som behöver bygga upp sin tillit till människor.

Vad innebär det att vara jourhem?

Under en period tar du emot en katt i ditt hem. Det kan röra sig om allt från några veckor till ett halvår eller år. Någon ersättning betalas inte ut till jourhem som tar hand om katter. Som jourhem har du ansvar för katten precis som om den är din egen, om du exempelvis åker bort så ordnar du att det finns kattvakt. Du ser till att katten mår bra på alla plan, så väl fysiskt som psykiskt. Föreningen står för alla veterinärkostnader som även har rätt att underkänna dessa vid egenmäktigt förfarande. I första hand anlitas de veterinärer som vi har avtal med.

Vi har ofta skygga/rädda och blyga katter som kräver en något mer lugn hemma-miljö så därför placerar vi inga jourhemskatter om det finns yngre barn i familjen.

Om katten vanvårdas eller om du bryter mot någon av våra krav kan katthemmet återta katten/katterna utan ersättning.

Annonsering och visningar

För att blivande kattägare ska kunna lära känna sin nya katt, måste du vara beredd på att ha visning i ditt hem men djurhemsansvarig på katthemmet bestämmer och står för adoptionen.

Katten ska hållas som innekatt

Katten skall hållas som innekatt. Ska inte blandas med hemmets egna djur innan katten genomgått en veterinärundresökning och blivit vaccinerad. Ska hållas i ett eget rum till en början tills den varit till veterinär och om katten är skygg bör den bli social innan den får komma ut i hela hemmet. Utevistelse endast i godkänd rastgård. Det är det viktigt att du ser till att det inte finns några ”flyktvägar”. Fönster och dörrar måste hållas stängda eller vara nätade och eventuell balkong ska vara innätad.

Om katten skulle försvinna måste du omgående meddela katthemmet!

Om du redan har katt

Många av våra katter kommer direkt utifrån och kan vara smittbärare av sjukdomar. Därför är det viktigt att du tänker igenom detta noggrant då vi inte kan lämna några friskhets garantier. Självklart bör dina katter vara vaccinerade mot både kattpest och kattsnuva. Det finns också risk för att din och jourkatten inte går ihop, så fundera lite på hur du tror att din katt kommer att reagera. På så sätt kan vi slippa onödiga förflyttningar av katten, som kan orsaka mer trauma för den. Var även beredd på att det kan gå en tid av fräs och bråk. Det är naturligt.

Vill/kan inte längre vara jourhem

Ibland uppstår det situationer när man inte kan vara jourhem längre. Så fort du misstänker det, så kontakta oss. Det kan ta oss tid att hitta något nytt, även om vi försöker lösa det så fort det går.

Skador i hemmet: Tar du en katt till ditt hem, så kan det i värsta fall uppstå skador på hemmet. Det kan vi tyvärr inte ersätta. Ring din kontaktperson så fort ett problem uppstår, så ska vi försöka komma på en lösning för att förhindra fler skador.

Om du vill behålla din jourkatt

Självklart kan du göra det, du står först i kö. Dock måste du, liksom alla andra, betala för katten och skriva på ett adoptionskontrakt. Om du känner att du vill behålla katten, så kontakta gärna oss så fort som möjligt, så behöver vi inte lägga energi på att söka hem till din blivande katt.

Kontrakt

Det nya jourhemmet skriver ett kontrakt med katthemmet – för din och kattens bästa.

Du måste vara minst 18 år för att få bli jourhem!

Vid intresse kontakta oss via E-post: djurskydd_bollnas@hotmail.com eller via telefon: 070-302 80 06

Senast uppdaterad: 15 november, 2022