Verksamhet

Verksamhetsberättelse för 2021

Årsmötet hölls på katthemmet 2021-09-08

Styrelsen har under året fungerat som valberedning och pressansvariga.

Föreningen har 113 medlemmar.

Djurhemsansvarig: Helena Jonsson tillsammans med styrelsen.
46 katter har omhändertagits och 24 katter har adopterats av familjer som gett dem permanenta hem.
9 katter har varit placerade i jourhem. 4 katter har avlivats pga sjukdom.

På grund av av den rådande Covid-19 pandemin och enligt folkhälsomyndighetens rådgivning så har inte föreningen haft någon loppisverksamhet under året.

Vi får årliga bidrag av Bollnäs och Ovanåkers kommuner och även från Djurskyddet Sverige som i år gett oss ett bidrag till luftvärmepump och coronabidrag för förlorade loppisintäkter.

Vi har en hemsida som uppdateras regelbundet och där finns information om katter till adoption och föreningens olika aktiviteter.

Vi är i stort behov av volontärer.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar och alla personer som på olika sätt hjälper oss till en fungerande verksamhet.

Bollnäs 2022-03-28

Senast uppdaterad: 7 juni, 2022