Verksamhet

Verksamhetsberättelse för 2023

Årsmötet hölls på katthemmet 2024-03-27

Styrelsen har under året fungerat som valberedning och pressansvariga.

Föreningen har 198 medlemmar, 148 ordinarie och 50 familjemedlemmar.

Styrelsen har under året fungerat som djurhermsansvariga och pressansvariga.
43 katter har omhändertagits och 23 katter har adopterats av familjer som gett dem permanenta hem.
11 katter har varit placerade i jourhem, 8 katter har avlivats pga sjukdom.

Vi har haft vårloppis den 13/5 samtidigt somm Häggesta marknad och höstloppis den 26/8 och öppet några kvällar under sommaren.

Vi får årliga bidrag av Bollnäs och Ovanåkers kommuner och även från Djurskyddet Sverige.

Vi har en hemsida som uppdateras regelbundet och där finns information om katter till adoption och föreningens olika aktiviteter.

Vi är i stort behov av volontärer.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar och alla personer som på olika sätt hjälper oss till en fungerande verksamhet.

Bollnäs 2024-03-27

Senast uppdaterad: 20 april, 2024