Verksamhet

Verksamhetsberättelse för 2022

Årsmötet hölls på katthemmet 2022-03-28

Styrelsen har under året fungerat som valberedning och pressansvariga.

Föreningen har 210 medlemmar.

Djurhemsansvarig: Helena Jonsson tillsammans med styrelsen.
42 katter har omhändertagits och 29 katter har adopterats av familjer som gett dem permanenta hem.
9 katter har varit placerade i jourhem, 8 katter har avlivats pga sjukdom.

Vi har haft vårloppis den 7/5 samtidigt somm Häggesta marknad och höstloppis den 10/9 och öppet några kvällar under sommaren.

Vi får årliga bidrag av Bollnäs och Ovanåkers kommuner och även från Djurskyddet Sverige.

Vi har en hemsida som uppdateras regelbundet och där finns information om katter till adoption och föreningens olika aktiviteter.

Vi är i stort behov av volontärer.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar och alla personer som på olika sätt hjälper oss till en fungerande verksamhet.

Bollnäs 2023-03-28

Senast uppdaterad: 29 mars, 2023