Djurskyddet Helsingborg är storkfadder!

Djurskyddet Helsingborg är sedan ett flertal år tillbaka fadder till ett storkpar. Detta är vi självklart väldigt stolta över och vill dela med oss av.

Du som medlem är med och bidrar till att vi kan fortsätta vara fadder åt ett storkpar och säkerställa deras framtid. Du som medlem är alltså med och gör skillnad!