Fadderbrev från ”Storkprojektet”

Fadderbrevet går att läsa i sitt originalutskick genom att klicka här.Kära storkfadder,
Vi står nu inför ett nytt storkår med nya möjligheter och utmaningar. I detta brev berättar vi om förra årets häckningsresultat, Fadderdagen, coronapandemins påverkan, fågelinfluensan som finns i Skåne och om storkarna med satelitsändare – hur har det gått?

Häckningsresultat 2020
Under 2020 häckade 80 fria storkpar i Skåne och 118 ungar blev flygga, vilket är ett nytt rekord. I år visade sig tio nya återvändare. Med återvändare menas storkar som flyttade från Skåne som årsungar, tillbringat en tid utomlands och sedan återvänt. Det totala antalet återvändare är nu 51 stycken, inklusive några omärkta individer.

Mycket glädjande är att inte mindre än fyra helt nya häckningsplatser har tillkommit i år. Ett är resultat av utsläpp via utsläppshägn medan de andra tre är helt spontana etableringar. Under våren släpptes tio adulta häckningspar ut från fem olika utsläppshägn. Vid fyra av dessa blev konkurrensen från etablerade par för stor. Tre av dessa utsläppshägn har flyttats till nya platser under hösten.

I år häckade 46 par i hägnen och fick sammanlagt 77 flygga ungar. Av dessa släpptes 57 ut från Hemmestorp utan extern publik p.g.a. corona-pandemin. De återstående 20 fåglarna, som var sent kläckta, släpptes senare vid den årliga fadderdagen. Således kom 195 st storkungar på vingarna i år, vilket även det är ett rekord.

Fadderdagen
Den årliga Fadderdagen som brukar ske under ringmärkningsperioden genomfördes i år något senare, den 22 augusti p.g.a. coronapandemin. Vi berättade om hur projektet fortlöper och om era fadderstorkar. Vi fick även uppleva när 20 storkar släpptes fria och fick prova sina vingar på riktigt.

Corona
Restriktionerna med anledning av corona-pandemin har kraftigt påverkat Storkprojektets ekonomi. Varken det publika storksläppet i juli eller sedvanliga offentliga guidningar har kunnat genomföras. Ett tjugotal förhandsbokade guidningar och föredrag har också ställts in eller avbokats. Detta minskade våra intäkter med storleksordningen 100 000 kr. Detta upplevdes under en tid som allvarligt för projektet men tack vare extraordinära bidrag från såväl Birdlife Sverige som Naturskyddsföreningen och bidrag från ökat antal storkfaddrar och storkvänner kunde intäktsbortfallet kompenseras.

Fågelinfluensan

Det finns idag (2020-02-09) konstaterade utbrott av fågelinfluensa hos tamfåglar i Skåne och i Kalmar län. Storkprojektet är inte drabbat. Fågelinfluensa är en sjukdom som främst påträffas bland vilda fåglar. Genom att djurhållare arbetar förebyggande minskar risken för att tama fjäderfän drabbas.

Storkprojektet har infört smittspridningsrestriktioner med anledning av fågelinfluensa vad gäller antalet personer som sköter storkarna och hygien.

GPS-storkar

Under 2020 erhåll vi ett bidrag från Alvins fond, Naturvårdsverket till sändare för att öka kunskapen om flyttningen för projektets ungstorkar. Fyra av 2020 års ungstorkar förseddes med sändare och vi har därefter kunnat följa deras väg söderut. Tre storkar flög söderut i Västeuropa medan den fjärde storken följde den östliga flyttvägen. Dessvärre förolyckades två av storkarna, en i södra Frankrike och en i Spanien, sedan de flugit på elledningar. De andra två har tagit sig hela vägen till Senegal respektive Tanzania. Genom att få mer information om var projektstorkarna befinner sig under flytten söderut och när de flyttar norrut kan vi bättre bedöma de faror som storkarna utsätts för och om projektstorkarna följer de vilda storkarnas flyttvägar. Vi har sökt medel för ytterligare sändare under 2021.

Med hjälp av ”sändarna” som består av en GPS mottagare, telefon, solcell och batteri får vi en mängd information. Storleken är som två små tändsticksaskar och väger ca 25 g. Sändaren placeras på storkens rygg som en liten ryggsäck, se foto.

Vi får information om datum, klockslag, vart den befinner sig (long, lat), höjd, hastighet, temperatur, solinstrålning och batteriets status. Hur ofta information registreras är justerbart. Ibland är storken på platser som saknar mobiltäckning och då kommer ingen information.
De fyra storkarnas flyttvägar visas på kartorna nedan. För att beskriva hur detaljerad information man kan få om de enskilda storkarnas har jag valt några händelser och rörelser. Var och när lämnar storkarna Sverige? Hur högt och fort flyger de? Vilka faror finns utmed de olika flyttvägarna?

Stork M192
Stork M192 är född och uppvuxen på stalltaket i Hemmestorp 2020. Storken lämnade Sverige den 13 augusti via ett besök över Falsterbo kl 12:00 och sedan genom att följa Öresundsbron till Danmark. Fågeln lämnade Limhamn kl 13:14 på 1255 m höjd och anlände till Kastrup efter 14 min på 355 m höjd. En skön glidflykt i 65 km/h. Fågeln flög sedan över Själland i Danmark, ner till Tyskland via Kiel och Hamburg. Vidare genom Tyskland och Frankrike. Passerade gränsen mellan Frankrike och Spanien nära medelhavet den 3 september. Fortsatte till södra Spanien och anländer till Agilar de la Frontera i Andalusien den 8 september. Tillbringar en tid i ett område med olivodlingar och nära en komposteringsanläggning. Fågeln flyger med stor säkerhet mot en elledning den 10 september. Vi kontaktade den närliggande anläggningen och har fått tillbaka sändaren.

Stork M193
Stork M193 är syskon med M 192 och uppvuxen på stalltaket i Hemmestorp 2020. M193 lämnade Sverige tillsammans med M192. Kartbilden visar också rörelsemönstret för de två storkarna 10 dagar före avfärden den 13 augusti. De följs sedan åt till norra Tyskland. M193 flyger sedan genom Tyskland ner till södra Frankrike där färden slutar med en krasch mot en elledning på kvällen den 26 augusti. Storken flög in över den franska staden Valence (ej Valencia i Spanien) från norr på ca 500 m höjd kl 19:03. Flyger över staden och går 20 minuter senare in för landning på ett fält söder om staden från ca 100 m höjd. Stork M193 flyger på en elledning kl 19:27 och blir liggande på ett fält ca 70 m från ledningen. Två dagar senare, den 28 augusti, hämtas fågeln och transporteras till en kommunal organisation som bl.a. tar hand om hundar. Vi kan följa detta tack vare sändaren och kontaktar organisationen som skickar sändaren till oss.Stork M225
Stork M225 är uppvuxen i hägnet i Fulltofta. Fågeln försågs med sändare den 23 juli och släpptes fri vid Hemmestorp. Storken rörde sig inom ett mindre område med radien 3 km innan den flyger söderut den 31 juni. Fågeln startade kl 8:05 och lämnar Sverige via Falsterbo kl 13:12 på 330 m höjd, tangerar den Danska ön Mön kl 14:24 och når den Polska kusten vid Stralsund kl 15:50. Den faktiska flygsträckan mellan Falsterbo och Polska kusten blev 12,1 mil och tog 2:38 tim vilket ger en medelhastighet av 46 km/h.

Flyttningen genom Europa och i norra delen av Afrika skedde i etapper. Vissa dagar är flyttsträckan så lång som ca 30 mil/dag och vissa dagar är vilodagar. Fågeln har under lång tid, från den 10 oktober tills idag vistats i ett område öster om Dakar i Senegal.

Stork M323
Stork 323 är uppvuxen i frihet på stolpboet i Hemmestorp. Storken flyttade relativt sent, den 25 augusti. Dessförinnan hade storken rört sig över stora delar av södra Skåne, bl.a. en tur till Brösarp den 8 augusti, Kåseberga den 13 augusti och till Falsterbo den 14 augusti.

Den 25 augusti samlade storken dock mod och började resan söderut som denna dag skulle leda till ett fält för övernattning strax utanför den Polska staden Zlotow, en total flygsträcka på 36 mil. Flytten startade kl 8:04 då storken lämnade Lövestad, nådde Skånska kusten vid Löderups strandbad nära Kåseberga kl 9:20 på ca 600 m höjd. Kursen ställdes mot Bornholm och Rönne passerades kl 10:40. Efter ytterligare 2:27 tim nåddes den Polska kusten. Dagens slutpunkt med vila nåddes kl 17:35. Det blev en resa med nonstop flygning i 9:31 tim och 36 mil med medelhastigheten 38 km/h. Efter några dagars vila fortsatte färden söderut.

Den fortsatta resan söderut följde den östliga flyttvägen via Bosporen och östra sidan av Medelhavet och vidare mot Afrika. Dagsetapperna var 15-25 mil långa som varvades med några dagars vila, ibland långa perioder.