Viktig information!

Vi på Djurskyddet får ofta mejl från er medlemmar och besökare angående djur som tragiskt nog far illa. Tyvärr kan inte vi inte göra något i dessa fall, utan ni måste i dessa situationer vända er till Länsstyrelsen Skåne (010-224 10 00) och Polisen (114 14). Är det ett akut pågående brott är det alltid 112 ni ska ringa!


Mer information kan du hitta på Länsstyrelsens hemsida genom att klicka här.