Adoption

Att tänka på

För att kunna adoptera katt från oss behöver du vara minst 20 år och kunna uppvisa giltig svensk legitimation. Om du är 75 år, eller äldre, måste du ha med dig en anhörig eller vän som är högst 60 år. Även denne måste uppvisa giltig svensk legitimation. Vi säljer endast katter till Köping med närområde. Detta då vi vill ha möjlighet att vid behov följa upp kattens nya hem.

Ingen kattunge får tas från sin mamma innan den är minst 12 veckor. Vi låter heller inte alla kattungar i en kull flytta samtidigt, utan låter några dagar gå emellan. Kattungarna säljs heller inte ensamma, antingen adopterar man två eller så har man en kisse hemma sedan tidigare.

Har du anlag för allergi? Har du tidigare haft känningar när du varit nära katter? Be din läkare om att få göra ett allergitest innan du bestämmer dig för att adoptera katt.

Besök katten

Det är viktigt att hälsa på katten innan adoption. Varje katt har sin egen unika personlighet och temperament. Genom att besöka katten innan du adopterar den får du en möjlighet att interagera och lära känna kattens beteende. Det är viktigt att du och katten trivs med varandra och har en god kemi, eftersom detta kommer att påverka er relation och hur väl ni kan anpassa er till varandras behov.

Genom att besöka katten i dess nuvarande miljö kan du få en bättre förståelse för dess beteende och rutiner. Detta kan vara till hjälp när du tar med katten hem, eftersom du kan arbeta med att skapa en miljö som är bekväm och bekant för katten från början.

Om du har barn eller andra husdjur är det viktigt att se hur katten reagerar på dem och hur de reagerar på katten. Detta kan hjälpa till att förutsäga hur väl de kommer att samarbeta och trivas tillsammans.

Tinga katt

Om du och katten fattat tycke för varandra, samtidigt som vi anser att ni kan erbjuda ett lämpligt hem utifrån kattens karaktär och behov, så tingar du katten. Att tinga en katt innebär att du betalar 500 kr per katt i handpenning. Handpenningen kan betalas antingen kontant eller genom att swisha och återbetalas ej om du skulle ångra dig. Samtidigt avtalar vi tid för när du ska hämta din nya familjemedlem. Kattungar som kan tingas cirka en vecka efter att de varit hos veterinären, blivit undersökta samt fått sina första vaccinationer, vilket sker när de är cirka åtta veckor.

Hämta katten

Katten hämtas på avtalad tid. När du hämtar katten måste du ha en transportbur med dig. Vi tillåter inte att man tar katten på allmänna transportmedel såsom buss eller tåg.

Du betalar för katten, kontant eller swish. Vi skriver avtal, vilket du får med dig tillsammans med övriga handlingar tillhörande katten.

Övrig information

Alla katter är avmaskade, behandlade för öronskabb vid behov, vaccinerade, kastrerade, id-märkta och registrerade när de är klara att hämtas. Katterna är även försäkrade hos oss, och denna försäkring har man möjlighet att ta över.

När det gäller en kattunge, det vill säga en ännu inte könsmogen katt, får man med ett kvitto på att man betalat för kastrering, öron- och chipmärkning samt registrering. När katten blivit sex månader kan du lämna kvittot till veterinären vi anlitar,som i sin tur fakturerar oss för detta.

Om det av någon anledning inte fungerar i det nya hemmet kan man under vissa förutsättningar lämna tillbaka kissen inom två veckor. Lämnar man tillbaka katten inom en vecka får man 1000 kr tillbaka. Lämnar man tillbaka katten inom två veckor får man 500 kr tillbaka. Alla handlingar måste lämnas tillbaka samtidigt. Katten får inte ha vistats utomhus, inte ens i koppel. Har man annan katt i hemmet sedan tidigare får inte heller denna ha vistats ute under denna tid.

Pris

Våra katter kostar 1 800 kr Vid adoption av två katter betalar du 3 000 kr för båda. Katt som är 8 år eller äldre kostar 1 200 kr, alternativt 2 200 kr för två.

I detta pris ingår följande:

 • Veterinärundersökning
 • Vaccination
 • Avmaskning
 • I förekommande fall, behandling mot skabb
 • Kastrering
 • Id-märkning
 • Försäkring hos oss (med möjlighet att ta över)

Vid adoption av kattungar/ej könsmogna katter ingår kastrering och id-märkning Detta görs tidigast när katten blivit könsmogen (cirka sex månader) och man får då själv åka med katten till veterinär. Detta ska utföras endast under hos vår veterinär.

För betalning av katter tar vi emot kontanter eller swish.

Priserna för våra katter kan vid en första anblick verka något höga, men kom ihåg att allt ovan ingår. I jämförelse kan vi nämna några prisexempel från

 • Kastrering honkatt 1420kr
 • Kastrering hankatt 895 kr
 • Vaccinationer (2 st) 1030 kr
 • Chipmärkning 635 kr
 • Avmaskning 105 kr

Fyll i intresseformuläret nedan om du vill adoptera en katt så återkommer vi så fort vi kan.

  Söker du innekatt eller utekatt?*

  *Obligatoriska fält.

  Senast uppdaterad: 31 augusti, 2023