Kastreringskonto

Vill du stötta våra kasteringskampanjer? Se bankgiro och swish nedan.
💚 Konto Djurskyddet Mälartassen/kastrering
💚 Bankgiro: 5488-1842, märk med ”kastrering”
💚 Swish: 123 439 74 51

Senast uppdaterad: 7 februari, 2022