Styrelsen

Vi som sitter i styrelsen samt har övriga uppdrag i föreningen är:

Marie Persson – ordförande

Elisabeth Wikström – ledamot

Krister Svartström – kassör

Carolina Åstedt – sekreterare samt hemsida

Helene Ericsson – ledamot

Anna-Lena Larsson – sekreterare

Pia Puntila – ledamot

Ola Persson – suppleant

Mayvor Eriksson Haugdahl – revisor

Leif Eriksson – revisor

Marita Åberg – valberedning

Yvonne Blomgren – valberedning

Senast uppdaterad: 17 april, 2024