Årsmöte 2024

Välkommen!

Välkommen till Djurskyddet Norra Värmlands årsmöte söndag den 31 mars, klockan 14.00 mötet sker på angiven adress i kallelsen.

Gör en anmälan om du vill delta på mötet, mejla norravarmland@djurskyddet.se. Årsmöteshandlingarna finnas tillgängliga på denna sida senast 24 mars. Om du vill ha handlingarna per post, hör av dig till oss på mejl, eller Facebook Messenger (Djurskyddet Norra Värmland).

Observera att du måste ha ett aktivt medlemskap för att ha rösträtt på årsmötet.

Handlingar till årsmötet:

Årsmöteskallelse

Dagordning 2024
Ekonomisk berättelse 2023
Verksamhetsberättelse 2023
Verksamhetsplan 2024
Valberedningens förslag 2024

Senast uppdaterad: 22 mars, 2024