Bli medlem

Genom att bli medlem hjälper du till att ge fler djur ett bättre liv! Medlemskap i Djurskyddet Norra Värmland kostar 250 kr per år. Medlemskapet är inte baserat på kalenderår, utan om du blir medlem i dag får du en förfrågan om att förlänga ditt medlemskap om 12 månader.

Som medlem i Djurskyddet Norra Värmland är du automatiskt medlem i riksförbundet Djurskyddet Sverige, som består av ca 45 lokalföreningar med totalt ca 11 000 medlemmar. Som medlem får du Tidningen Djurskyddet fyra gånger per år. Tidningen finns även på webben. Du får också ta del av ett antal medlemsförmåner, såsom rabatt hos olika nätbutiker.

Tack för att du stödjer vårt arbete för djuren!

Senast uppdaterad: 19 oktober, 2021

Engagera dig!

Kontakta gärna någon i styrelsen om du vill ha mer information, har idéer eller vill komma med förslag till nya aktiviteter. Vårt enda krav förutom ditt engagemang är att du blir medlem.

Familjemedlemskap

Om du vill kan du teckna ett familjemedlemskap för 350 kr för hela din familj, då kan du inte använda formuläret utan måste kontakta oss med uppgifter om alla familjemedlemmar. Observera att alla familjemedlemmar måste bo på samma adress, och ni får dela på Tidningen Djurskyddet.

Pensionär

Om du är pensionär kan du teckna ett medlemskap för 175 kronor per år. Kontakta oss i så fall.