Historik

Initiativ 1893

Den 20 maj 1893 höll Karlskrona Allmänna Djurskyddsförening sitt första styrelsemöte. På mötet tog Ernst Wadstein upp sin önskan om att alla djurskyddsföreningar i Sverige borde gå ihop till ett gemensamt förbund för att få större genomslagskraft. Svenska Allmänna Djurskyddsföreningen var intresserade och bad Ernst Wadstein om hjälp att förverkliga idén. Efter att de lokala föreningarna tillfrågats om en sammanslutning visade sig 18 stycken vara intresserade av att bilda en centralorganisation.

Svenska Djurskyddsföreningarnas Centralförbund

Representanter från de intresserade föreningarna träffades och arbetade tillsammans fram ett förslag till hur centralorganisationen skulle se ut. Den 4 juni 1897 bildades De Svenska Djurskyddsföreningarnas Centralförbund (SDC). Det var startskottet för riksorganisationens arbete som har pågått i över 100 år.

Utbrytarorganisationer

I juni 1939 var 67 djurskyddsföreningar medlemmar i SDC. Svenska Allmänna Djurskyddsföreningen (numera Svenska Djurskyddsföreninigen) och Nordiska Samfundet mot plågsamma djurförsök (numera Förbundet Djurens Rätt) var två av dessa medlemmar. Dessa organisationer lämnade SDR på 50-talet för att arbeta på egen hand. Vi samarbetar dock än idag i viktiga frågor både nationellt och internationellt.

Namnbyten

Riksorganisationen har bytt namn två gånger. Först bytte man 1939 från Svenska Djurskyddsföreningarnas Centralförbund till Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund. Den 1 mars 2004 bytte organisationen namn från Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund till Djurskyddet Sverige.

Senast uppdaterad: 10 december, 2020