Djurhemsförbundet

Djurhemsförbundet är en stöd- och intresseförening för ideellt drivna djurhem över hela Sverige. De flesta djurhemmen arbetar med hemlösa katter.
Där samhällets resurser inte räcker till kommer de ideella insatserna in som sträcker sig långt utöver vad som finns att tillgå. Resurserna räcker inte alltid till och då kan både människor och djur tvingas leva ett ovärdigt liv.
Djurhemsförbundet har valt att föra djurens talan.

http://djurhemsforbundet.se/

www.facebook.com/djurhemsforbundet

Senast uppdaterad: 22 oktober, 2021