Att köpa katt från oss

Föreningen driver ett katthem i Löt, Strängnäs. Där gör våra engagerade medlemmar i katthemsgruppen stora insatser för att hemlösa och övergivna katter ska få ett bättre liv. Vi tar hand om närmare 100 katter årligen.
Katterna på katthemmet får daglig omvårdnad med mat, vatten, städning och omklappning. Alla katter vaccineras, märks och steriliseras/kastreras hos traktens veterinärer innan de säljs. Vid intresse gör ett besök på katthemmet eller kontakta oss. En intresseanmälning på våra katter görs alltid genom ett personligt besök på Katthemmet.
Vi har Öppet hus varje söndag mellan kl. 17-18.

SÅ GÅR DET TILL

Vill man adoptera katt från oss måste man först komma på besök och träffa kissen. Vi säljer inga katter utan att först ha träffat köparen med familj. Uppstår det tycke och det stämmer överens med kattens förutsättningar så får man skriva en intresseanmälan. (Exvis om katten vill vara ensamkatt så tar man hänsyn till det, om det är en katt som behöver mycket sällskap skall den inte hamna hos någon som är borta hela dagarna etc.)

En intresseanmälan är inte bindande för någon part. Intresseanmälan gås sedan igenom av några utsedda personer. Observera att en katt kan ha flera intresseanmälningar. Man kan också vara ensam om att skriva intresseanmälan på just en katt, inte säkert man får adoptera i alla fall. Eftersom våra katter ofta har med sig olika upplevelser från sina tidigare liv är vi mycket angelägna om att de skall hamna i rätt hem ur alla synpunkter.

För att adoptera från oss måste man vara myndig
Oavsett den nya ägarens ålder så måste denne, eller annan person i hushållet stadigvarande person, kunna utföra alla praktiska saker som krävs av en kattägare. Hålla rent i kattlådan, transportera katten till veterinär vid behov, klippa kattens klor o.s.v.

Vi tar hänsyn till kattens uppskattade livslängd samt kattens personlighet och behov när vi tar beslut om adoption. Vi adopterar inte kattungar eller yngre katter till äldre personer.

Vi adopterar inte ensamma kattungar till hem utan kattkompis/hundkompis. Har man en äldre katt hemma så rekommenderar vi inte att man tar hem en kattunge eller en ung och busig katt. Inte snällt mot den äldre katten som lätt blir stressad.

Vi säljer inte utekatter till område där vi inte anser att området är säkert ur kattsynpunkt. Alltför många katter mister sitt liv i trafiken. Vi säljer inte katt som sk stall-/ladugårdskatt.

Legitimation skall alltid uppvisas vid intresseanmälan. Vi utgår från att alla är införstådda med att vi alla  agerar utifrån kattens bästa. Efter gruppens genomgång av intresseanmälningar meddelas du beslutet.

Vid adoptionen skrivs ett avtal där man förbinder sig att vårda katten väl och tillgodose dess behov. Du får inte avliva, omplacera eller på annat sätt förändra tillvaron för katten utan att ta kontakt med Djurskyddet Strängnäs. Det är den som skall adoptera katten som skall hämta och skriva under avtalet. Om katten far illa eller hemmet visar sig vara olämpligt har vi rätt att återta katten omedelbart och utan återbetalning.

Överlåtelse av vuxen katt: (vaccinerad, kastrerad, chippad, registrerad) 2000:-
Överlåtelse av kattunge:  (vaccinerad, kastrerad, chippad, registrerad) 2000:-
Överlåtelse av kattunge:  (vaccinerad, chippad, registrerad) 1500:-

Överlåtelse av raskatt med stamtavla (vaccinerad, kastrerad, chippad, registrerad)
*Pris beroende på ras och ålder*

Senast uppdaterad: 31 oktober, 2023