Inackorderingar

2021-11-24

Vi tar inte emot några inackorderingar tills vidare!

I mån av plats tar vi emot din katt för inackordering.
Pris för medlem är 90 kr/dygn/katt, 135 kr/dygn/2 katter
För icke medlem 110 kr/dygn/ katt, 165 kr/dygn/2 katter

Betalning görs senast 3 dagar efter vistelsen till pg 174819-3  eller  Swish: 123 231 5653

Medtag vaccinationsintyg samt försäkringsnummer. OBS!! Katten måste vara vaccinerad de senaste 12 månaderna mot kattsnuva och kattpest.
Du tar också med dig den mat som din katt ska äta samt gärna en filt eller bädd hemifrån så känner sig katten mer väl till mods när den är hos oss.

Inackorderingsavtal skrivs vid mottagandet.

Omhändertagna katter kvitteras ut mot en avgift av 300 kr
Hundar som akut tas om hand av föreningen kvitteras ut mot en avgift av 200 kr per dygn.

Senast uppdaterad: 24 november, 2021

Bokning telefon 0708-80 54 42

Betalning till:

Pg 174819-3

eller

Swish: 123 231 5653

Bli medlem!