Tänk efter före

Vad gör du om 20 år?

En katts livslängd är 10-20 år. Tror du att din katt kommer att passa in i ditt liv då? Fundera även på hur en katt förändrar ditt liv – innan du skaffar dig en.

Fråga dig följande:

  • Har någon i släkten/familjen anlag för pälsdjurallergi? Finns det allergiker i din närmaste bekantskapskrets? Hur kommer en katt påverka ert förhållande?
  • Hur löser du kattpassning om du reser bort på semester?
  • Om du flyttar till mindre yta, till exempel från hus till lägenhet, räknar du då in katten i den nya bostadssituationen?
  • Om familjesituationen förändras, räknar du med att behålla katten?

Senast uppdaterad: 4 juli, 2018

Lagar, råd och information

Läs mer av de lagar och råd som omfattar dig och din katt på Jordbruksverkets hemsida

Ta del av den information som finns på Kattförbundet SVERAKs hemsida