Hur gick föreläsningen med Julia Lindemalm?


Djurskyddet Helsingborg bjöd in föreläsare Julia Lindemalm till Din Veterinär söndagen den 11
november.
Julia har i ett fotografiskt pilotprojekt dokumenterat djurens förhållande och beteende i djurparker runt i
Europa sedan 2011. Ett urval av dessa foton har redigerats i nyutgivna Boken Zoo World.
Zoo World har uppmärksammats i Tv4 morgonprogram och ligger i topp på Sydsvenskans
rekommendation av bokköp till jul.
Julias fotoperspektiv ger utrymme för eftertanke och reflektion. I hennes föreläsning visades foton där
förhållandet mellan beskådare och djur fick ta plats. Vem betraktar vem? Finstämda foton där djuren fick
ta plats i sina egna uttryck och unika art, några med sorgsna undertoner.

Att ämnet är känsligt och tabu tydliggjordes av att Julia inte fick tillstånd att fotografera utan fick ta sig in
genom ordinarie biljettkassa och blanda sig bland åskådarna. Till vissa djurparker återkom Julia flera
gånger. Med boken vill Julia att det skapas debatt och ljus över de fångna djurens situation. Är det
förenligt med god djurhållning och etik att åberopa kunskap för barn, när djuren hålls på små ytor och
visar beteendeförändringar och tristess? Vad förmedlar vi till kommande generationer? Hur bevarar vi de
vilda djuren på bästa vis?

Julia belyser i sitt fotoprojekt ett angeläget ämne. Julias föreläsning att berätta på ett varligt vis om
djurens utsatthet togs emot med många frågor från det 20 tal intresserade som mötte upp. Efter kaffepaus
fanns tid för en enskild frågestund som flera nyttjade. En intressant och viktig
puzzlebit ger Zoo World till förbättrad förståelse för fångna djurs villkor i ett viktigt ämne.

Chris Danielsson