Tand- samt ögonproblem

Tim är en 9 år gammal papillon som sökte hjälp från projektet hemlösas hundar när han hade börjat nysa mycket och dessutom börjat knipa med sitt ena öga. Matte hade inte den ekonomiska möjligheten att undersöka honom eller åtgärda några problem. Med hjälp av Djurskyddet Helsingborg kunde Tim få en tid till Fanny på Din Veterinär för undersökning. Tim hade ett djupare sår på sin hornhinna i ena ögat och hade dessutom mycket dåliga tänder som var i akut behov av åtgärd. Tändernas dåliga status kan med största sannolikhet vara det bakomliggande problemet till Tims nysningar. Såret på hornhinnan behandlades och läkte fint och Tim har fått en tid för att åtgärda hans dåliga tandstatus.

Vid pennan, Fanny Mauritzson, legitimerad veterinär och medlem i Djurskyddet Helsingborg