Djurskyddet Kronobergs årsmöte 21 mars 2024

Djurskyddet Kronoberg står väl rustat när verksamhetsåret 2024 nu har startat.

Det framkom på årsmötet i Equmeniakyrkan, Växjö, torsdagen den 21 mars.

Med Kjell Göthe som utmärkt mötesordförande kunde omvalde ordföranden Björn Dahlén summera att föreningens verksamhet under 2023 har gett ett överskott på 182 000 kronor.

Det betyder att ekonomin är fortsatt stabil och ger styrelsen goda möjligheter att genomföra de verksamheter som nu planeras inför 2024.

Styrelsen är i nuläget reducerad till sex ledamöter eftersom Shanaz Sandberg på grund av sitt arbete i Göteborg inte har möjlighet att aktivt delta i arbetet. Dessutom avtackades vår duktiga kassör Josefine Rosenqvist som nu ersätts av Lennart Johansson. Övriga i styrelsen är Heléne Stråth, som tar över som vice ordförande efter bortgångne Björn-Fredrik Tollin, Berne Persson, Helena Dahlén och Annika Uleskog.

Mötet berikades av våra inbjudna stipendiater där Josefine Jerlström kom direkt från hemorten Uppsala för att mycket inspirerat berätta om sin stipendieansökan på temat Djurskyddsmässigt acceptabel sticktid vid slakt av grisar och nötkreatur.

Här planerar Josefine att göra en bedömning och utvärdering av bedövningskvalitén och dess samband till djurvälfärd.

–Det hade inte varit möjligt om jag inte hade fått stipendiet på 100 000 kronor. Jag är mycket tacksam, sa Josefine, som lovade att komma tillbaka och redovisa sitt arbete.

Kvällens andra gäst var Friedrike Fischer från Teleborgs 4 H-gård, som fick ett stipendium på 50 000 kronor för att bevara lantrashöns på gården. Här bedrivs en omfattande verksamhet med bland annat sommarläger och tanken är att bygga upp hönsgården under 2024 vilket inte hade varit möjligt utan stipendiebidraget.De båda övriga stipendiaterna, Chickas Minnesfond, verksam över hela landet, och Smådjurschansen, verksam främst i mellersta Sverige, presenterade sig båda via internetlänk. De får vardera 50 000 kronor där Chickas Minnesfond främst jobbar med att hjälpa djur att få veterinärvård när en ägare hamnat i ekonomiska svårigheter medan Smådjurschansen fokuserar på omhändertagande och omplaceringar av kaniner och smådjur.