Kontakt

Om ni vill ha kontakt med oss finns det några olika vägar att gå:

Kontaktuppgifter:

Djurskyddet Kronoberg
C/o ordförande Björn Dahlen
ordforande@djurskyddetkronoberg.se

Allmän mailadress:

info@djurskyddetkronoberg.se
Organisationsnummer: 829500-4934
Bankgironummer: 5381-1949

Senast uppdaterad: 25 november, 2020