Historik

Över 130 år av djurskydd – en tradition i Kronobergs län

Djurskyddet Kronoberg har sina rötter djupt nere i 1800-talet. Det var den 29 november 1889 som Wexiö Djurskyddsförening bildades, en länstäckande förening, som redan efter en månads verksamhet hade 100 medlemmar!

Djurskyddsfrågorna stod högt på agendan och snart bildades det en riksorganisation, som de flesta lokala föreningarna anslöts till.
För ett par år sedan tog sig denna riksomfattande organisations sig namnet Djurskyddet Sverige och en efter en bytte även lokalföreningarna namn och vår förening heter numera Djurskyddet Kronoberg.

BEHOV AV DJURSKYDD
Djurskyddsarbetet i dag ser helt annorlunda ut än det gjorde 1889. Och lagstiftningen till djurens skydd har fått en större skärpa. 

Om man läser i den historik, som föreningens dåvarande djurskyddsinspektör, den gamle polismannen Uno Logarn, skrev till 100-årsjubileet så ser man bredden av medborgare, som tog djurskyddet på allvar.
Även kronobergare med mycket ont om pengar ville vara med och arbeta mot vanvård av djuren i sin närhet. Man såg hur hästar blev illa behandlade och slagna. Man reagerade mot att lagen inte hade något att sätta emot. Djuren betraktades, enligt lagens ord, som ekonomiska tillgångar för sina ägare och därför inte fick åsamkas skador – av någon annan än sin ägare!
Man reagerade också mot grymma slaktmetoder, där t ex grisar stacks och tappades på sitt blod utan någon som helst bedövning.

STORA UPPGIFTER
-Så bland de första uppgifter, som den nystartade föreningen åtog sig var att köpa in slaktmasker, som lånades eller hyrdes ut vid slakt. Trots sin svaga ekonomi lät föreningen bygga stallar för böndernas hästar. Där fick de skydd mot regn och kyla de kom till sta´n på torgdagar och marknader.
Det läser vi i Uno Logarns historik. Av den framgår också att föreningen i samarbete med hushållningssällskapet, bekostade utbildning för lokala slaktare, som fick resa till slakthusen i Stockholm och Malmö för att lära sig moderna och skonsamma slaktmetoder. Av historiken framgår också att djurplågeri och vanskötsel kunde se ut på många olika sätt. Inte sällan släpptes en liten kalv ut på sommarbete med sin grimma på huvudet. När hösten kom och kalven hämtades in igen satt grimman fastvuxen i det nu betydligt större kalvhuvudet.

BEHÖVS VI I DAG?
Hundar, framför allt jakthundar och gårdshundar, framlevde ofta sina dagar under miserabla förhållanden, fastkedjade vid en dragig, läckande koja.
Några offentliga djurskyddsinspektörer fanns inte på den tiden. Därför började djurskyddsföreningarna tidigt att utse lämpliga personer som djurskyddsinspektörer. Någon juridisk makt hade de inte, men var oftast kloka människor, som kunde tala försumliga djurägare till rätta. I dag ligger djurskyddsinspektionen på kommun- och länsförvaltningar. Men behövs det då djurskyddsföreningar i dag?
Visst gör det!

EN NY PROFIL
Men dagens djurplågeri har en annan profil. Många sällskapsdjur köps in som ”leksaker” till barnen och får tillbringa alltför mycket tid ensamma och utan några aktiviteter.
Av ren välvilja stoppar man i sina sällskapsdjur godsaker på löpande band med följd att alltför många hundar och katter för feta för att kunna leva ett aktivt liv – med många vällevnadssjukdomar som följd. Moderna tävlingsformer och en hårt driven avel kan orsaka våra sällskapsdjur allvarliga skador. Och så skall vi inte glömma de djur, som utsätts för forskningsexperiment.
Det senare är tack och lov på väg att fasas ut.
Dagens djurskyddsarbete inriktas mycket på information, forskning och utbildning.

GÅVOR OCH ARV
Tack vare flera donationer och arv kan Djurskyddet Kronoberg göra mycket på det området.
Från Tycho Carlssons donationsfond får vi årligen, via testamente, stora belopp. Sådana pengar används bland annat till att stödja en forskning, som leder till förbättrade förhållanden och hälsa för djuren omkring oss.
Våra stora och dyrbara katt-kastreringskampanjer skall förhoppningsvis bidraga till färre oönskade och halvvilda kattungar.
Visste ni att en enda okastrerad katthona kan öka det oönskade kattbeståndet med 120 ungar under sin levnad. Det är hennes egna barn, barnbarn och barnbarns barn …
Emelie Thörnqvist fond är en annan gåva, som ger oss årlig avkastning, framför allt till upplysningsverksamhet. Och helt nyligen fick vi mottaga ett stort arv efter Edit Nilsson i Gottåsa, pengar, som vi kommer att utnyttja i vårt så kallade REDE-projekt, som handlar om att via skolorna lära barn och ungdomar hur viktigt det är att visa djur hänsyn och omtanke.

ENTUSIASTER
Framtill 1950-talet var länets landshövdingar självskrivna på ordförandeposten i Wexiö Djurskyddsförening.
Numera sköts klubban av andra, mycket engagerade medlemmar. Hur vår styrelse ser ut hittar ni på en annan plats på vår hemsida. Känns det som om Du också skulle vilja göra något för djurens bästa så är Du varmt välkommen som medlem hos oss i Djurskyddet Kronoberg.

Senast uppdaterad: 26 november, 2020