Testamentera till förmån för djuren

Inga bidrag från stat eller kommun

Vi är mycket tacksamma för de gåvor och arv som vi fått genom åren. Utan dem skulle vi inte kunna bedriva vår verksamhet. Djurskyddet Kronoberg får inga bidrag utan vår verksamhet finansieras helt av gåvor och arv från människor som tycker som vi, att djurskyddsfrågor är viktiga. Är du intresserad av att testamentera medel till Djurskyddet Kronoberg?

Har du frågor kring hur man testamenterar till Djurskyddet Kronoberg är du välkommen att kontakta oss på info@djurskyddetkronoberg.se

Senast uppdaterad: 26 november, 2020