Djurskyddet Kronobergs aktiviteter hösten 2022 (genomfört)

Vi planerar två föreläsningskvällar, en medlemsresa och en föreläsning hos Svenska Turistföreningen.

Den 12 september kl 18.30 kommer Beteendeveterinären Anya Thörnqvist till Equmeniakyrkan och talar om katter med fokus på beteendeproblem och hur de kan förebyggas. Hur kan man komma till rätta med problemen när de har utvecklats?

I oktober hoppas vi kunna genomföra en medlemsresa till Universeum i Göteborg. Planering pågår.

Den 7 november kl 18.30 kommer Per Jensen till Equmeniakyrkan och berättar för oss om höns. Hur beter de sig? Vilka behov har de och hur ska vi hålla våra hobbyhöns?

Den 23 november kl 14.00 har STF Värend bjudit in oss att tala om vår verksamhet. Ordförande Björn Dahlén kommer att berätta om Djurskyddet Kronoberg och om vårt riksförbund Djurskyddet Sverige.