Föreläsning om skadat vilt 18 april 2023 (genomfört)

Vad ska du göra om du hittar ett skadat eller övergivet djur?

Passa på att lära dig hur du bör göra med övergivna, skadade eller sjuka vilda djur. Urban Rundström från Vilthjälpen Oskarshamn kommer och berättar vad vi kan och bör göra om vi råkar på skadade eller övergivna djur. Vi får också reda på vad vi inte bör göra och vad man inte får göra. Vilthjälpen tillhör KFV som står för Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt, ett riksförbund med ett 40-tal lokalföreningar som jobbar med rehabilitering av vilt på godkända anläggningar. Se www.kfv-riks.se. 
Urban Rundströms liv präglas av ett stort naturintresse och förutom att jobba med viltrehabilitering har han fågelskådat i mer än 45 år. Han jobbar med inventering av fåglar, ringmärker och deltar i forskning. Urban är en mycket skicklig fotograf och vi kan hoppas på ett och annat fint foto att titta på.

Välkommen till föreläsningen den 18 april 2023 kl. 18.30 i Equmeniakyrkan 
på Bergövägen 2 i Växjö! 
Ta gärna med dig intresserade vänner. Vi bjuder på frukt i pausen.
Gratis för medlemmar, övriga betalar 100 kronor.