Testamentera

Testamentera till förmån för djuren

Det finns ett stort antal djurvänner som under sin livstid ägnar stort engagemang och mycket tid åt sina sällskapsdjur eller djurskyddsfrågor i stort och som känner att vår förening skulle kunna vara en lämplig mottagare av eventuella gåvor eller donationer. Många gånger är det svårt att avgöra om en förening är seriös i sin verksamhet eller att den över huvud taget existerar. Vi vill därför berätta lite om vår förening och om hur vi arbetar.

Vi är en lokal djurskyddsförening och en av ca 50 föreningar som är ansluten till riksförbundet, Djurskyddet Sverige. Vi arbetar med att förbättra djurskyddet lokalt, bland annat genom att vi omplacerar djur på vårt djurhem. Vi arbetar också med informationsspridning om djurskydd i kommunen med omnejd. Vi har en styrelse som arbetar på ideell basis och vi har möten ca en gång per månad.

Ring gärna föreningens ordförande Micael Johannssen 070 880 54 42 eller besök riksförbundets www.djurskyddet.se för ytterligare information om organisationen.

Senast uppdaterad: 19 januari, 2021