Bli jourhem

Vi behöver alltid jourhem till våra katter. Du som ställer upp som jourhem öppnar ditt hem till en eller flera katter tillfälligt tills de adopteras bort. Jourhemmet ombesörjer god omvårdnad och KurrLyan hjälper till vid eventuella veterinärkostnader. Jourhemmet har alltid förtur att adoptera! Kontakta oss gärna om ni vill ställa upp!

Senast uppdaterad: 7 december, 2020