Styrelsen

Styrelsen 2022 består av:

Ordförande: Marie Östlund

Sekreterare: Mikael Selinder

Kassör: Ingvar Pettersson

Övriga ledamöter:

Arne Johansson

Eva Pettersson Daun

Michaela Lundgren

Hans Andersson

Suppleanter:

Mikaela Persson

Peter Andersson

Senast uppdaterad: 6 november, 2022