Sällskapsfågel

Fåglar är fantastiska djur! De är vackra, intelligenta och kräver mycket engagemang för att må bra. De fågelarter som är vanliga att hålla som sällskap i svenska hem har olika behov, men det finns några saker som är gemensamma för alla arterna: de är skapta för att flyga långa sträckor och mår inte bra av att tillbringa sin tid i en bur, och de är flockdjur och måste få bo tillsammans med andra fåglar. Många fåglar är svåra att få att må bra i fångenskap.

Tänk efter före!

Ett fåtal fågelarter passar för att bo i fångenskap, då de inte är domesticerade och inte anpassade för ett liv tillsammans med människan. Om du väljer att ha en fågel som husdjur har du ett ansvar att välja en art som passar ett sådant liv. Tänk på att bara för att en individ är tam, så innebär detta inte att arten är domesticerad eller bör hållas i fångenskap. De större papegojarterna är exempel på fåglar som är olämpliga husdjur. De är mycket intelligenta fåglar som är skapta för ett liv i det vilda där de lever i stora flockar, flyger långa sträckor varje dag och ägnar stora delar av sin vakna tid åt att söka efter föda. Dessa arter är dessutom ofta utrotningshotade i det vilda och ju mer populära dessa fåglar blir att ha som husdjur, desto större blir efterfrågan på vildfångade fåglar. Kontrollera noga att det är lagligt att köpa just den fågeln du har tänkt dig, många behöver åtföljas av ett CITES-intyg för att få säljas. Kontakta Jordbruksverket för mer information.

Tänk efter hur livet med sällskapsfåglar passar både fåglarna och dig innan du skaffar fåglar!

  • Har du plats för fåglar? Fåglar kräver mycket plats för att må bra, de ska inte bo i bur.
  • Hur löser du passning för fåglarna om du reser bort?
  • Har du tid att tillbringa spendera med fåglarna?
  • Är du beredd att regelbundet betala till exempel försäkring och eventuella veterinärräkningar? Var beredd på att du kan behöva åka långt för att hitta en veterinär som är specialiserad på fåglar!

Skötsel

De fåglar som hålls som sällskapsdjur i Sverige är alla mycket sociala och ska inte hållas ensamma. Du ska ha minst två, annars kommer din fågel att vara olycklig. I Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter står att sällskapsfåglar som i naturen lever i grupp ska hållas i par eller grupp även i fångenskap.

Fågelungar i behov av matning ska hållas med minst en vuxen fågel som kan mata dem, det är inte tillåtet att handmata fågelungen förutom om föräldern inte matar ungen eller skadar den. Ungarna får inte heller tas från föräldrarna när de är för unga. Detta varierar lite mellan olika fågelarter.

Utrymme

De flesta sällskapsfåglar (undantaget marklevande sällskapsfåglar) tar sig fram genom att flyga och är skapta för att flyga långa sträckor varje dag. Även fåglar i fångenskap behöver ha möjlighet och utrymme att flyga, och bör inte hållas instängda i burar. Det finns forskning som visar att undulater som hålls i bur har en betydligt sämre välfärd än de som hålls i en större voljär. Även om det är tillåtet enligt lag att hålla fåglar i relativt små utrymmen är det alltså inte bra för djuren.

Du är enligt lag skyldig att berika fåglarnas miljö så att du ger dem möjlighet att utföra naturliga beteenden. Detta kan till exempel vara föremål att gnaga på, foderberikning och bottensubstrat. Byt gärna ut berikningsföremål med jämna mellanrum. Badande sällskapsfåglar ska ha badvatten och sandbadande ska ha tillgång till ren sand.

Kostnader

Det kan kosta mer pengar än vad du tror att ha fåglar. Foder, försäkring och veterinärvård kan lätt bli dyrt. Kolla därför upp vad kostnaden förväntas bli för dina fåglar och håll dem försäkrade. Tänk också på att det finns få veterinärer som är specialiserade på just fåglar och du kan behöva resa långt för att hitta en sådan.

Utfodring

Läs på noga om hur du ska utfodra dina fåglar för att de ska må bra. Kom ihåg att olika arter har olika behov, så läs på om just din art. Det är både viktigt att fåglarna får rätt näringsämnen och att fodret presenteras på ett sätt som är rätt för arten. För att få utlopp för sitt födosöksbeteende kan fåglarna behöva få foder presenterat på olika kreativa sätt.

Jordbruksverket

Du är enligt lag skyldig att ta del av de bestämmelser som omfattar dig som djurägare.

Ta del av bestämmelserna för burfåglar här.

Senast uppdaterad: 24 oktober, 2022