REDE

Djurskydd för framtiden

REDE ger barnen en värdegrund som vilar på etik och respekt för allas egenvärde, såväl djur som människor.

REDE – Respekt, Empati, Djur, Etik är Djurskyddet Sveriges djurinriktade värdegrundsmaterial för barn i skolan och förskolan. Målet med REDE är att alla barn i Sverige ska utveckla ett respektfullt synsätt gentemot djur och sina medmänniskor och fungera som ett långsiktigt djurskyddsprojekt.

Djurskyddet Sverige tillhandahåller fritt undervisningsmateriel att användas i förskolor och skolor.

Läs mer på Djurskyddet Sveriges hemsida här.

Senast uppdaterad: 6 november, 2022