Projekt Djurparker

Under våren 2022 startade Djurskyddet Ungdom Projekt Djurparker. Projektet går ut på att undersöka olika djurparker i Sverige och ta reda på hur de jobbar med bevarandeprojekt och hotade arter och hur deras djurhållning ser ut.

Som en del i projektet har vi bland annat besökt Nordens ark där vi fick guidade turer och lärde oss mer om deras arbete med bevarande av hotade arter. Vi valde att besöka Nordens Ark för att de jobbar intensivt med bevarandeprojekt och djurvälfärd.

Har du besökt en djurpark i Sverige under de senaste 12 månaderna? Om ja, svara gärna på vår enkät!

Svara på enkäten

Webinarium – Svenska Djurparker

I februari 2023 häll vi ett webinarium där vi lyfte frågan om svenska djurparker verkligen behövs. Eller finns det andra sätt att bevara hotade arter och utbilda allmänheten?

Se webinariet här

Vi kommer även skicka ut en enkät till olika djurparker runtom i landet och låta de svara på ett antal frågor om djurhållning och bevarandearbete.

Senast uppdaterad: 23 februari, 2023