Djurparker är inte nöjesparker!

Skriv under vår namninsamling för djurens skull!

I dag hålls många djur instängda i djurpark för att underhålla allmänheten. Djurungar föds upp för att locka besökare till sommaren och avlivas sedan på grund av platsbrist. Många djur hålls i trånga inhägnader där de inte får utlopp för sina naturliga behov. Djurparker bedriver lekland och tivoli precis intill djurens hägn. Djurskyddet Ungdom ställer sig mycket kritiska till den här typen av djurhållning.

Om det inte finns ett tydligt syfte med att bevara hotade arter på en djurpark så anser Djurskyddet Ungdom att verksamheten ska avvecklas. Djuren som ingår i olika bevarandeprogram ska kunna få utlopp för sina naturliga behov och leva ett så naturligt liv som möjligt. Ett liv på en nöjespark bland tusentals besökare är långt ifrån vad Djurskyddet Ungdom anser acceptabelt. Djurens välmående måste komma i första hand!

Enligt Jordbruksverkets föreskrifter om djurhållning i djurparker står det tydligt att 14 § ”nöjesanordningar i anslutning till en djurpark inte får vara belägna så nära djuranläggningen att nöjesanordningarna förorsakar djuren lidande. Det område som är avsett för djuren ska kunna stängas av från nöjesområdet.” Att bedriva både nöjespark och djurpark på samma område kan inte anses uppfylla detta.

Vi uppmanar regeringen och Jordbruksverket att skärpa reglerna för djurhållning på djurparker och endast tillåta bevarandeprogram för den här typen av verksamhet.

Skriv under för att stoppa nöjesparker med djur!


Stoppa nöjesparker med djur!

Skriv på Djurskyddet Ungdoms namninsamling nu! Namninsamlingen pågår till 1november 2023 och kommer att skickas till Jordbruksverket.

%%din signatur%%%first_name% %last_name%
1,180 underskrifter

Dela namninsamlingen:

     

Senast uppdaterad: 13 april, 2023