REDE – Djurskydd för framtiden

Pojke med hund

REDE – Respekt, Empati, Djur, Etik är Djurskyddet Sveriges djurinriktade värdegrundsmaterial för barn i skolan och förskolan. Målet med REDE är att alla barn i Sverige ska utveckla ett respektfullt synsätt gentemot djur och sina medmänniskor och fungera som ett långsiktigt djurskyddsprojekt.

Empati och djur

De flesta barn har ett naturligt intresse för djur. Men många har inte möjligheten att växa upp med närmare kontakt eller relation med djur. I saknad av relation eller kunskap om något, finns risken att respekt, empati och förståelse för detta uteblir. För att vi ska bry oss om hur grisen som fläskfilén kommer från har haft det innan den ligger på tallriken eller hur vi tar hand om våra husdjur eller förhåller oss till vilda djur så behöver vi relation, kunskap och empati.

Långsiktigt arbete för ett bättre djurskydd

REDE – Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial är ett material som på lång sikt verkar för ett bättre djurskydd. Genom olika djurinriktade övningar får barn chans att utveckla sin empati, sitt tänkande kring livsfrågor samt sin förmåga att uttrycka sig och ta ställning. Med REDE-övningarna får barnen en insikt i att djur är levande och kännande varelser värda att värna om och en förståelse för att djur har olika beteenden och behov som vi bör respektera och tillgodose. På längre sikt genererar det ett bättre djurskydd och samtidigt ett bättre samhällsklimat. Övningarna är tillgängliga för kostnadsfri nedladdning på www.rede.se.

För förskolan och skolan

REDE är uppdelat i två åldersinriktade material. Mini-REDE för barn i förskolan 1-6 år och REDE för skolbarn i årskurs F-5. Många pedagoger använder övningar både från Mini-REDE och REDE och anpassar själv svårighetsgraden. Materialet är till för läraren eller pedagogen som i sin tur leder övningarna för barngruppen.

Anpassat till läroplanen

Varje övning förankras av läroplanen och har tydligt redovisade syften, mål och förväntningar.

Introduktionskurs för snabbare igångsättning

För att lättare komma igång med REDE eller Mini-REDE:s material kan en introduktionskurs inspirera samt skapa djupare förståelse och insikt i hur materialet ska användas. Kursen är vid ett tillfälle och är både teoretisk och praktisk

Senast uppdaterad: 21 december, 2017

Läs mer!

REDE-materialet

redemini-redespiral

Ladda ner materialet gratis som pdf.
Beställ materialet i pappersform.