Djurskyddet Sveriges integritetspolicy

Det är viktigt att du som lämnar personuppgifter till Djurskyddet Sverige kan vara trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. Vi värnar om din integritet och din kontroll över dina uppgifter och är öppna med hur vi behandlar data som vi samlar in om dig.

Djurskyddet Sverige är personuppgiftsansvarig för behandling av alla personuppgifter som lämnas till oss. Om du är medlem i en av Djurskyddets lokalföreningar är riksförbundet och föreningen gemensamt ansvariga för dina personuppgifter. För behandling som görs direkt av en lokalförening ansvarar denna förening.

De personuppgifter vi samlar in registreras och sparas digitalt, till exempel i vårt medlemsregister eller i verktyget för utskick av vårt digitala nyhetsbrev. Uppgifterna skyddas genom personlig inloggning, bara de som behöver har tillgång till registren och personuppgifterna.

Personuppgifter vi samlar in

Exempel på personuppgifter som Djurskyddet samlar in är namn, adress, epostadress, personnummer och telefonnummer.

Djurskyddet registrerar uppgifter när du:

I vissa fall kan vi komma att uppdatera eller komplettera uppgifterna med hjälp av offentliga personuppgiftsregister, till exempel SPAR.

Hur vi använder insamlad information

Djurskyddet behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan, samt eventuella andra ändamål som anges vid insamlingstillfället.

  • Hantera ditt medlemskap
  • Hantera ditt månadsgivande via autogiro
  • Hantera anmälningar till våra evenemang
  • Göra utskick av nyhetsbrev och annan information
  • Skicka produkter och material som du beställt
  • Skicka erbjudanden och frågor om gåvor
  • Uppdatera dina uppgifter och hålla ett aktuellt register
  • Kunna kontakta dig för frågor
  • Föra statistik och göra analyser

Rättslig grund för behandling

Djurskyddet Sverige hanterar alla personuppgifter som lämnas till oss i enlighet med rådande lagstiftning – från och med den 25 maj 2018 är detta EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som ersätter Sveriges personuppgiftslag (PuL). Den rättsliga grund som vi, enligt lagen, har för att spara och behandla personuppgifter heter ”berättigat intresse”. Det är nödvändigt att spara uppgifterna för Djurskyddets verksamhets ändamål – som att göra utskick av nyhetsbrev, information, medlemstidning, beställda produkter, frågor om gåvor, med mera. Läs mer om GDPR och rättslig grund.

Tredje part

Djurskyddet Sverige säljer inte dina uppgifter till en tredje part och för inte vidare vilka som är medlemmar i eller ger gåvor till Djurskyddet Sverige eller våra lokalföreningar. Det enda undantaget är när en utomstående gör ett uppdrag åt oss – till exempel tryckeriet som trycker och skickar ut medlemstidningen, företaget som bygger vårt medlemsregister och liknande. I dessa fall har vi avtal med dem som tillhandahåller tjänsten och de får varken ge uppgifterna vidare till någon annan, använda dem till något utöver det vi avtalat om eller spara uppgifterna längre än avtalat.

I fall då Djurskyddet Sveriges eller en lokalförenings hemsida länkar till en utomstående webbplats har vi ingen kontroll över eller ansvar för den webbplatsens information eller hantering av personuppgifter.

Gallring

Vi sparar dina uppgifter endast så länge det är motiverat för ändamålet. I många fall, till exempel vid anmälan till en konferens, påskrivande av en namninsamling eller beställning av material, sparas dina uppgifter därför under kortare tid än om du är medlem eller givare och har en pågående relation med Djurskyddet. Du kan när som helst kontakta oss om du vill att vi ska ändra eller radera dina uppgifter, eller om du vill säga upp ditt medlemskap eller månadsgivande. Om du är medlem eller givare och vi inte hör något från dig kommer dina uppgifter automatiskt att raderas senast tre år efter att ditt medlemskap förfallit eller du gav din senaste gåva.

Webbsida och cookies

När du använder vår hemsida kan vi lagra information som du inte aktivt lämnar om dig själv. Till exempel information om din IP-adress och typ av webbläsare. Vi använder även små textfiler, så kallade cookies, för att identifiera dig som återkommande besökare. Denna information används för att förbättra upplevelsen för dig och i marknadsföringssyfte på olika annonsnätverk på internet. I de flesta webbläsare är det möjligt att själv avaktivera cookies. Det kan dock innebära problem på djurskyddet.se och på många andra webbsidor, eftersom många sidor använder cookies.

Denna policy antog den 22 maj 2018

Senast uppdaterad: 19 januari, 2021

Ladda ner policyn

Här kan du ladda ner integritetspolicyn som pdf

Telefon
08 – 673 35 11

E-post
info@djurskyddet.se

Adress
Djurskyddet Sverige
Hammarby Fabriksväg 25
120 30 Stockholm