Author Archives: djurskyddethelsingborg

Årsmöte 2022 – 24 april

Hej alla medlemmar!

Vi hoppas ni har haft en fin start på året och hunnit njuta av det fina vädret. Nu är våren på ingång och det är äntligen dags för oss att ha vårt årsmöte för år 2022.
Årets årsmöte kommer äga rum den 24 april klockan 13:00 på Din Veterinär.

Vill du delta på årets årsmöte? Anmäl ditt intresse till helsingborg@djurskyddet.se senast den 18/4.

Passa även på att anmäla dig om du vill bli en del av styrelsen, du kan läsa mer om vad detta innebär genom att trycka här. Har du en motion du önskar dela med dig är du varmt välkommen att skicka in denna senast den 10/4 till helsingborg@djurskyddet.se .

Tid: 24 april kl 13.00
Plats: Din Veterinär, Ekvändan 2, 254 67 Helsingborg
Anmälan görs senast den 18 april till helsingborg@djurskyddet.se

Styrelsemedlemmar sökes!

Slår ditt hjärta lite extra hårt för djuren och deras välfärd? Vill du jobba med ett härligt gäng djurälskare? Då kan det vara just dig vi söker!

Vi i Djurskyddet Helsingborg söker just nu nya styrelsemedlemmar till vår lokalförening. Styrelsen består idag av ordförande, vice ordförande, kassör, IT-ansvarig, sekreterare och ledamöter. Då vår kassör och IT-ansvarig ska avgå behöver vi två drivna och motiverade personer som kan ta över dessa två roller. Vi tar även tacksamt emot ansökningar för ledamöter.

Vad innebär det att sitta i styrelsen?
Som styrelsemedlem i Djurskyddet Helsingborg har du möjlighet att påverka beslut och få medverka till djurens välfärd i regionen. Vi arbetar aktivt med att hjälpa andra föreningar genom exempelvis donationer och exponering för att tillsammans stärka djurskydd och omvårdnad i regionen.

Utöver att vara delaktig i de beslut som tas är du som styrelsemedlem även ett ansikte mot både befintliga och kommande medlemmar. Vi ser gärna att du som sökande är driven och vill få till en förändring för djuren i samhället.


Kassör
Som kassör ansvarar du för all ekonomi i lokalföreningen, bland annat hantering av fakturor, donationer och bokföring. Du har även kontakt med revisor och är ansvarig för inlämning av bokslut varje år.

Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet inom liknande roller, dock är detta inget krav. Du bör vara noggrann och strukturerad i ditt arbete.
Nuvarande kassör hjälper ny styrelsemedlem att komma in i rollen.

IT-ansvarig
Rollen som IT-ansvarig innefattar mycket kreativt arbete. Du är ansvarig för all publicering via vår Facebooksida och hemsida. Att besvara inkommande meddelande via mejl och Facebook ingår även i din tjänst. Till din hjälp har du sakkunniga veterinärer och djurvänner.

Vi ser gärna att du har grundläggande kunskap inom fotografering och att skriva texter. Utöver detta bör du som person vara strukturerad och driven.
Nuvarande IT-ansvarig hjälper ny styrelsemedlem att komma in i rollen.


Har du några frågor eller vill ansöka är du varmt välkommen att mejla oss på helsingborg@djurskyddet.se


Vänligen notera – tjänsterna är ej avlönade då vi är en ideel förening. Rollerna innebär drygt 10h arbete per månad.

Leptospiros – en ”ny” sjukdom att se upp med

Under de två senaste åren har vi i Helsingborg sett en klar ökning av en sjukdom som kallas leptospiros. Det är en bakteriell sjukdom som orsakas av Leptospira, som finns i många varianter , sk serovarer.

Sjukdomen orsakar i sin akuta form kraftiga symtom i form av feber, nedsatt allmäntillstånd och påverkan på lever och/eller njurfunktionen. Andra typiska symtom är påtagligt nedsatt aptit och trötthet.

På blodprover ser man som regel en uttalad infektionsbild samt påverkan på lever och/eller njurvärden. Diagnosen kan ställas på blod och urinprover specifika för leptospiros, men problemet är att falskt negativa svar inte är ovanliga. Dels kan man påvisa DNA av bakterien (sk PCRtest) men de är till ca 50 % negativa. Säkrast diagnos får man via antikroppstester (samt ett svar på vilken serovar som orsakat infektionen), men det kan ta tid innan antikroppar utvecklats, åtminstone 2-3 veckor.

Sjukdomen behandlas med antibiotika och många hundar svarar bra på behandling och blir fullt friska. Dock är prognosen sämre för de hundar som fått allvarlig njurpåverkan, och här kan dialys övervägas. Dock är det dyrbart och inte alltid effektivt.

Sjukdomen är zoonotisk, dvs kan spridas till människa, även om det är mycket ovanligt. Dock rekommenderas ägare till hundar med Leptospiros att vara mycket försiktiga med hanteringen av hundens urin.

Sjukdomen smittar främst via vatten, dvs de flesta hundar smittas när de dricker i pölar ute. Den främsta smittkällan är råttor som härbärgerar infektionen. Att sjukdomen ökat har oklara orsaker, men en ökad förekomst av råttor och ett mildare klimat har ansetts bidra, samt att det ofta blir öppna vattensamlingar i områden där det byggs mycket.

Så ett generellt råd är att undvika öppna vattensamlingar och hindra hunden att dricka i sådana samt att söka vård om man ser symtom som ovan.

Torkel Falk, leg veterinär,
Ordförande Djurskyddet Helsingborg

Årsmöte Djurskyddet 2021

Hej alla medlemmar!

Vi hoppas ni har haft en riktigt fin vinter samt att ni hunnit njuta av det fina vädret. Nu är våren på ingång och det är äntligen dags för oss att ha vårt årsmöte för år 2021.
Årets årsmöte kommer äga rum den 28 mars digitalt via Zoom klockan 13:00. Detta för att säkerställa allas säkerhet med tanke på rådande omständigheter.

Vill du delta på årets årsmöte? Anmäl ditt intresse till helsingborg@djurskyddet.se senast den 21 mars , så skickar vi länken till Zoom tillsammans med dagordning, verksamhetsberättelse och delårsrapport till dig.

Tid: 28 mars kl 13.00
Plats: Zoom
Anmälan görs senast den 21 mars till helsingborg@djurskyddet.se

Fadderbrev från ”Storkprojektet”

Fadderbrevet går att läsa i sitt originalutskick genom att klicka här.Kära storkfadder,
Vi står nu inför ett nytt storkår med nya möjligheter och utmaningar. I detta brev berättar vi om förra årets häckningsresultat, Fadderdagen, coronapandemins påverkan, fågelinfluensan som finns i Skåne och om storkarna med satelitsändare – hur har det gått?

Häckningsresultat 2020
Under 2020 häckade 80 fria storkpar i Skåne och 118 ungar blev flygga, vilket är ett nytt rekord. I år visade sig tio nya återvändare. Med återvändare menas storkar som flyttade från Skåne som årsungar, tillbringat en tid utomlands och sedan återvänt. Det totala antalet återvändare är nu 51 stycken, inklusive några omärkta individer.

Mycket glädjande är att inte mindre än fyra helt nya häckningsplatser har tillkommit i år. Ett är resultat av utsläpp via utsläppshägn medan de andra tre är helt spontana etableringar. Under våren släpptes tio adulta häckningspar ut från fem olika utsläppshägn. Vid fyra av dessa blev konkurrensen från etablerade par för stor. Tre av dessa utsläppshägn har flyttats till nya platser under hösten.

I år häckade 46 par i hägnen och fick sammanlagt 77 flygga ungar. Av dessa släpptes 57 ut från Hemmestorp utan extern publik p.g.a. corona-pandemin. De återstående 20 fåglarna, som var sent kläckta, släpptes senare vid den årliga fadderdagen. Således kom 195 st storkungar på vingarna i år, vilket även det är ett rekord.

Fadderdagen
Den årliga Fadderdagen som brukar ske under ringmärkningsperioden genomfördes i år något senare, den 22 augusti p.g.a. coronapandemin. Vi berättade om hur projektet fortlöper och om era fadderstorkar. Vi fick även uppleva när 20 storkar släpptes fria och fick prova sina vingar på riktigt.

Corona
Restriktionerna med anledning av corona-pandemin har kraftigt påverkat Storkprojektets ekonomi. Varken det publika storksläppet i juli eller sedvanliga offentliga guidningar har kunnat genomföras. Ett tjugotal förhandsbokade guidningar och föredrag har också ställts in eller avbokats. Detta minskade våra intäkter med storleksordningen 100 000 kr. Detta upplevdes under en tid som allvarligt för projektet men tack vare extraordinära bidrag från såväl Birdlife Sverige som Naturskyddsföreningen och bidrag från ökat antal storkfaddrar och storkvänner kunde intäktsbortfallet kompenseras.

Fågelinfluensan

Det finns idag (2020-02-09) konstaterade utbrott av fågelinfluensa hos tamfåglar i Skåne och i Kalmar län. Storkprojektet är inte drabbat. Fågelinfluensa är en sjukdom som främst påträffas bland vilda fåglar. Genom att djurhållare arbetar förebyggande minskar risken för att tama fjäderfän drabbas.

Storkprojektet har infört smittspridningsrestriktioner med anledning av fågelinfluensa vad gäller antalet personer som sköter storkarna och hygien.

GPS-storkar

Under 2020 erhåll vi ett bidrag från Alvins fond, Naturvårdsverket till sändare för att öka kunskapen om flyttningen för projektets ungstorkar. Fyra av 2020 års ungstorkar förseddes med sändare och vi har därefter kunnat följa deras väg söderut. Tre storkar flög söderut i Västeuropa medan den fjärde storken följde den östliga flyttvägen. Dessvärre förolyckades två av storkarna, en i södra Frankrike och en i Spanien, sedan de flugit på elledningar. De andra två har tagit sig hela vägen till Senegal respektive Tanzania. Genom att få mer information om var projektstorkarna befinner sig under flytten söderut och när de flyttar norrut kan vi bättre bedöma de faror som storkarna utsätts för och om projektstorkarna följer de vilda storkarnas flyttvägar. Vi har sökt medel för ytterligare sändare under 2021.

Med hjälp av ”sändarna” som består av en GPS mottagare, telefon, solcell och batteri får vi en mängd information. Storleken är som två små tändsticksaskar och väger ca 25 g. Sändaren placeras på storkens rygg som en liten ryggsäck, se foto.

Vi får information om datum, klockslag, vart den befinner sig (long, lat), höjd, hastighet, temperatur, solinstrålning och batteriets status. Hur ofta information registreras är justerbart. Ibland är storken på platser som saknar mobiltäckning och då kommer ingen information.
De fyra storkarnas flyttvägar visas på kartorna nedan. För att beskriva hur detaljerad information man kan få om de enskilda storkarnas har jag valt några händelser och rörelser. Var och när lämnar storkarna Sverige? Hur högt och fort flyger de? Vilka faror finns utmed de olika flyttvägarna?

Stork M192
Stork M192 är född och uppvuxen på stalltaket i Hemmestorp 2020. Storken lämnade Sverige den 13 augusti via ett besök över Falsterbo kl 12:00 och sedan genom att följa Öresundsbron till Danmark. Fågeln lämnade Limhamn kl 13:14 på 1255 m höjd och anlände till Kastrup efter 14 min på 355 m höjd. En skön glidflykt i 65 km/h. Fågeln flög sedan över Själland i Danmark, ner till Tyskland via Kiel och Hamburg. Vidare genom Tyskland och Frankrike. Passerade gränsen mellan Frankrike och Spanien nära medelhavet den 3 september. Fortsatte till södra Spanien och anländer till Agilar de la Frontera i Andalusien den 8 september. Tillbringar en tid i ett område med olivodlingar och nära en komposteringsanläggning. Fågeln flyger med stor säkerhet mot en elledning den 10 september. Vi kontaktade den närliggande anläggningen och har fått tillbaka sändaren.

Stork M193
Stork M193 är syskon med M 192 och uppvuxen på stalltaket i Hemmestorp 2020. M193 lämnade Sverige tillsammans med M192. Kartbilden visar också rörelsemönstret för de två storkarna 10 dagar före avfärden den 13 augusti. De följs sedan åt till norra Tyskland. M193 flyger sedan genom Tyskland ner till södra Frankrike där färden slutar med en krasch mot en elledning på kvällen den 26 augusti. Storken flög in över den franska staden Valence (ej Valencia i Spanien) från norr på ca 500 m höjd kl 19:03. Flyger över staden och går 20 minuter senare in för landning på ett fält söder om staden från ca 100 m höjd. Stork M193 flyger på en elledning kl 19:27 och blir liggande på ett fält ca 70 m från ledningen. Två dagar senare, den 28 augusti, hämtas fågeln och transporteras till en kommunal organisation som bl.a. tar hand om hundar. Vi kan följa detta tack vare sändaren och kontaktar organisationen som skickar sändaren till oss.Stork M225
Stork M225 är uppvuxen i hägnet i Fulltofta. Fågeln försågs med sändare den 23 juli och släpptes fri vid Hemmestorp. Storken rörde sig inom ett mindre område med radien 3 km innan den flyger söderut den 31 juni. Fågeln startade kl 8:05 och lämnar Sverige via Falsterbo kl 13:12 på 330 m höjd, tangerar den Danska ön Mön kl 14:24 och når den Polska kusten vid Stralsund kl 15:50. Den faktiska flygsträckan mellan Falsterbo och Polska kusten blev 12,1 mil och tog 2:38 tim vilket ger en medelhastighet av 46 km/h.

Flyttningen genom Europa och i norra delen av Afrika skedde i etapper. Vissa dagar är flyttsträckan så lång som ca 30 mil/dag och vissa dagar är vilodagar. Fågeln har under lång tid, från den 10 oktober tills idag vistats i ett område öster om Dakar i Senegal.

Stork M323
Stork 323 är uppvuxen i frihet på stolpboet i Hemmestorp. Storken flyttade relativt sent, den 25 augusti. Dessförinnan hade storken rört sig över stora delar av södra Skåne, bl.a. en tur till Brösarp den 8 augusti, Kåseberga den 13 augusti och till Falsterbo den 14 augusti.

Den 25 augusti samlade storken dock mod och började resan söderut som denna dag skulle leda till ett fält för övernattning strax utanför den Polska staden Zlotow, en total flygsträcka på 36 mil. Flytten startade kl 8:04 då storken lämnade Lövestad, nådde Skånska kusten vid Löderups strandbad nära Kåseberga kl 9:20 på ca 600 m höjd. Kursen ställdes mot Bornholm och Rönne passerades kl 10:40. Efter ytterligare 2:27 tim nåddes den Polska kusten. Dagens slutpunkt med vila nåddes kl 17:35. Det blev en resa med nonstop flygning i 9:31 tim och 36 mil med medelhastigheten 38 km/h. Efter några dagars vila fortsatte färden söderut.

Den fortsatta resan söderut följde den östliga flyttvägen via Bosporen och östra sidan av Medelhavet och vidare mot Afrika. Dagsetapperna var 15-25 mil långa som varvades med några dagars vila, ibland långa perioder.

Årsmöte Djurskyddet 2020

Hej alla medlemmar!

Vi hoppas ni har haft en riktigt fin sommar samt att ni hunnit njuta av det fina sommarvädret vi fått. Nu är hösten på ingång och det är äntligen dags för oss att kunna genomföra vårt årsmöte år 2020.

Årets årsmöte kommer, som vanligt, äga rum på Din Veterinär (Ekvändan 2, 254 67 Helsingborg) klockan 13:00. Vi följer alla restriktioner som Folkhälsomyndigheten utfärdat i samband med Covid-19.

Vill du delta på årets årsmöte? Anmäl ditt intresse till helsingborg@djurskyddet.se senast den 11/9.

Vart: Din Veterinär (Ekvändan 2, 254 67 Helsingborg)
Tid: 13:00
Anmälan: Senast 11/9 till helsingborg@djurskyddet.se

Inbjudan till fadderdagen 22/8

Djurskyddet Helsingborg är storkfadder!

Djurskyddet Helsingborg är sedan ett flertal år tillbaka fadder till ett storkpar. Detta är vi självklart väldigt stolta över och vill dela med oss av.

Du som medlem är med och bidrar till att vi kan fortsätta vara fadder åt ett storkpar och säkerställa deras framtid. Du som medlem är alltså med och gör skillnad!

Årsmöte Djurskyddet Helsingborg 2020

Hej alla djurvänner!

Som vi meddelade tidigare i vår var vi, på grund av Corona, tvungna att senarelägga vårt årsmöte. Vi kan nu äntligen meddela att vi har fastställt ett nytt datum för årsmötet 2020!

söndagen den 13e september klockan 13:00 på Din Veterinär önskar vi i styrelsen alla medlemmar välkomna att medverka på årsmötet 2020.
Har du motioner eller annat du vill ta upp kan du enklast mejla dessa till oss på helsingborg@djurskyddet.se och märka mejlet med ”Motion Årsmöte”.


På grund av Corona önskar vi att alla hjälps åt att hålla avstånd och följa de uppmaningar Folkhälsomyndigheten gått ut med. Vi kommer hålla er uppdaterade om nya restriktioner kommer.


Vi hoppas ni vill delta på mötet trots detta!

Tack för er förståelse!

Viktig information för dig som äger katt!

Den 15 juni började nya föreskrifter för hund och katt att gälla. Den viktigaste förändringen är att djurägare nu blir skyldiga att förebygga att djuren får ungar oplanerat. Det gäller såklart också utekatter och dessa bör därför kastreras.
Läs mer på bilden nedan!

Årsmöte flyttat!

På grund av den rådande problematik kring Coronaviruset har vi valt att senarelägga Djurskyddet Helsingborgs årsmöte tills senare i vår. Vi ber hemskt mycket om ursäkt för detta.

Vi återkommer med nytt datum och program om en månad.
Tack för er förståelse!

Tumör i juver ”Hemlösas Hundar”

Rexi har jag tidigare presenterat för er, hon är en 6 år gammal blandras. För ett tag sen kände husse en svullnad i hennes juver och en infekterad juverdel konstaterades och behandlades.

Tyvärr försvann inte hela svullnaden och när infektionen var borta kunde man mer tydligt känna en tumör i juvret. Vi valde att operera bort svullnaden och juver och skicka dessa för analys. Som tur var visade sig svullnaden vara godartad och Rexi har hämtat sig fint efter operationen!

Djurskyddet Helsingborg har hjälpt till att betala för Rexis operation ❤️

Tandproblem ”Hemlösas Hundar”

Här har vi en riktigt fin gammal blandras herre som heter Neo. Under en tid har Neo haft en svullnad vid ögat som kommit och gått men när den en dag inte ville försvinna igen sökte Neos ägare hjälp för att ta reda på vad som var fel med honom.

Efter en noggrann undersökning av munhålan hittade vi en sjuk tand och svullnaden under ögat beror på en böld som utgår från en av rötterna på den sjuka tanden. Tack vare djurskyddet Helsingborg kunde Neo få hjälp med att operera ut den dåliga tanden och därmed bli avhjälpt med en kronisk smärta från munnen. 😍🌸

Tack för era julgåvor!

Vi i Djurskyddet Helsingborg vill ödmjukast rikta ett stort tack till alla er som skickat julgåvor till oss via Swish och Bankgiro. Det är tack vare er vi kan fortsätta vårt arbete!

Vi vill även även passa på att önska ett gott nytt år.

Vill du också ge en gåva? ❤️
Enklast gör du detta via vårt Swishnummer 123 115 41 78 eller bankgiro 684-2306.

Viktig information!

Vi på Djurskyddet får ofta mejl från er medlemmar och besökare angående djur som tragiskt nog far illa. Tyvärr kan inte vi inte göra något i dessa fall, utan ni måste i dessa situationer vända er till Länsstyrelsen Skåne (010-224 10 00) och Polisen (114 14). Är det ett akut pågående brott är det alltid 112 ni ska ringa!


Mer information kan du hitta på Länsstyrelsens hemsida genom att klicka här.

Djurens Dag 19 Oktober

Djurskyddsföreningen Fauna bjuder in alla medlemmar i Djurskyddet Helsingborg till Djurens dag, lördagen den 19/10 på Ringstorpsgården i Helsingborg (Kurirgatan 1) 😍👍🏼

Vi samlas omkring 11.30-11.45 för att sedan inleda dagen med svampsoppa till lunch klockan 12.
Därefter hålls ett föredrag av Inge Skog, djurförsöksetiska nämnder och Professor E Bo Algers som talar om djurens väl vid djurtransporter och djurhantering vid slakt.

Kostnad för medlemmar är 70kr, kaffe finns att köpa på plats om man önskar detta.

‼️Anmälan sker till Djurskyddsföreningen Fauna senast 16/10 till 
ingridbm@telia.com
0739068152 ‼️

Hudproblem ”Hemlösas Hundar”

Fina Zammi, groenendaelen, som jag tidigare presenterat här på hemsidan som en av mina återkommande patienter kontaktade mig då han hade problem med hudutslag. Zammi har sedan tidigare en misstänkt allergi som mest visar sig som klåda och svamp i tassarna.

Matte gör ett mycket bra jobb med att underhålla detta problem med lokalbehandling. Nu hade Zammi börjat klia sig på kroppen och matte hittade utslag som blev större och större. Zammi bokades in på kliniken och fick sin päls rakad över och runt om utslagen samt satt på behandling för detta med daglig klorhexidin rengöring.

Bilden är tagen när utslagen börjat torka upp och läka ut. Denna typen av utslag brukar vi kalla hotspot eller fukteksem. Återkommande problem med denna typ av utslag kan tala för ett bakomliggande allergiskt problem och det är mest troligt så att Zammi fått dessa bekymmer pga sin allergi.

Om man misstänker att sin hund fått hotspot är det viktigaste att man rakar rent området, rengör dagligen med tex klorhexidin schampoo eller liknande och sätter en krage på hunden så den inte kommer åt att slicka sig på området. Om utslagen inte torkar upp och lägger sig efter ett par dagars behandling bör man söka veterinär hjälp.

// Fanny Mauritzson, legitimerad veterinär


Tack för era gåvor!

Vi i Djurskyddet Helsingborg vill ödmjukast rikta ett stort tack till er som skickat gåvor via Swish och bankgiro till oss. 
Det är tack vare er vi kan fortsätta vårt arbete 😻

Vill du också ge en gåva? ❤️
Enklast gör du detta via vårt Swishnummer 123 115 41 78 eller bankgiro 684-2306. 

Vi önskar er en trevlig fredagkväll i sommarvärmen 🌸

Fadderdagen 19 maj

Den 19 maj mellan klockan 15:00 till 17:00 är det dags för Fadderdagen hos Storkprojektet, där du som medlem får ta del av information om projektet samt möjlighet till att se nykläckta storkar.
Är du intresserad av att följa med oss dit? Skicka iväg ett mejl till oss på helsingborg@djurskyddet.se eller skriv ett meddelande här på Facebook allra senast lördagen den 18 maj. Skriv gärna om du kan köra själv eller vill samåka.

Vi samlas på Din Veterinär klockan 13:45 och beger oss sedan mot Fulltofta klockan 14:00. Vi beräknas vara tillbaka i Helsingborg omkring klockan 18:00 igen.
Egen fika tas med.
————–

Djurskyddet Helsingborg har under flertalet år bidragit till att Storkprojektet har kunnat fortsätta sin verksamhet och vi är även fadder till en stork.
Tack till Ingemar Ask för de fina bilderna, tagna i augusti 2018!

Årsmöte Djurskyddet HBG 2019

Djurskyddet Helsingborg inbjuder alla medlemmar till årsmöte den 24 mars klockan 13:00 2019 på Din Veterinär , Ekvändan 2 i Helsingborg.

På programmet står sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter hålls ett föredrag av Torkel Falk som berättar om hundars åldrande.
Under mötet bjuds det på kaffe med dopp.

Anmäl ert deltagande allra senast den 21/3 via vår Facebook eller via mejl, helsingborg@djurskyddet.se.

Julen närmar sig med stora steg!

Julen börjar nu närma sig och för många är julen en av de mest stressiga perioderna på året. Julklappar ska inhandlas, granen ska sättas upp, maten ska tillagas och samtidigt ska man ha tid för nära och kära.
Vi på Djurskyddet Helsingborg vill önska alla medlemmar och besökare en riktigt god jul samt uppmana till att verkligen njuta till fullo.

Har ni inte kommit på vad ni vill ge i julklapp? Vill ni ge bort en betydelsefull, dock liten men ack så viktig?
Passa på att anmäla er som medlemmar till Djurskyddet! Det gör ni enklast genom att trycka här!
Ni kan även Swisha er gåva till 123 115 78 41. Finns det något firar att ge, än att ge bort omtanke?


Tand- samt ögonproblem

Tim är en 9 år gammal papillon som sökte hjälp från projektet hemlösas hundar när han hade börjat nysa mycket och dessutom börjat knipa med sitt ena öga. Matte hade inte den ekonomiska möjligheten att undersöka honom eller åtgärda några problem. Med hjälp av Djurskyddet Helsingborg kunde Tim få en tid till Fanny på Din Veterinär för undersökning. Tim hade ett djupare sår på sin hornhinna i ena ögat och hade dessutom mycket dåliga tänder som var i akut behov av åtgärd. Tändernas dåliga status kan med största sannolikhet vara det bakomliggande problemet till Tims nysningar. Såret på hornhinnan behandlades och läkte fint och Tim har fått en tid för att åtgärda hans dåliga tandstatus.

Vid pennan, Fanny Mauritzson, legitimerad veterinär och medlem i Djurskyddet Helsingborg

Hur gick föreläsningen med Julia Lindemalm?


Djurskyddet Helsingborg bjöd in föreläsare Julia Lindemalm till Din Veterinär söndagen den 11
november.
Julia har i ett fotografiskt pilotprojekt dokumenterat djurens förhållande och beteende i djurparker runt i
Europa sedan 2011. Ett urval av dessa foton har redigerats i nyutgivna Boken Zoo World.
Zoo World har uppmärksammats i Tv4 morgonprogram och ligger i topp på Sydsvenskans
rekommendation av bokköp till jul.
Julias fotoperspektiv ger utrymme för eftertanke och reflektion. I hennes föreläsning visades foton där
förhållandet mellan beskådare och djur fick ta plats. Vem betraktar vem? Finstämda foton där djuren fick
ta plats i sina egna uttryck och unika art, några med sorgsna undertoner.

Att ämnet är känsligt och tabu tydliggjordes av att Julia inte fick tillstånd att fotografera utan fick ta sig in
genom ordinarie biljettkassa och blanda sig bland åskådarna. Till vissa djurparker återkom Julia flera
gånger. Med boken vill Julia att det skapas debatt och ljus över de fångna djurens situation. Är det
förenligt med god djurhållning och etik att åberopa kunskap för barn, när djuren hålls på små ytor och
visar beteendeförändringar och tristess? Vad förmedlar vi till kommande generationer? Hur bevarar vi de
vilda djuren på bästa vis?

Julia belyser i sitt fotoprojekt ett angeläget ämne. Julias föreläsning att berätta på ett varligt vis om
djurens utsatthet togs emot med många frågor från det 20 tal intresserade som mötte upp. Efter kaffepaus
fanns tid för en enskild frågestund som flera nyttjade. En intressant och viktig
puzzlebit ger Zoo World till förbättrad förståelse för fångna djurs villkor i ett viktigt ämne.

Chris Danielsson

Föreläsning ”Zoo World” av Julia Lindemalm

Djurskyddet bjuder in till föreläsning
”ZOO WORLD” av Julia Lindemalm

18 november kl 14:00 på Din Veterinär i Helsingborg, Ekvändan 2. Fritt inträde!

Julia Lindemalm, aktuell med boken Zoo World, berättar om arbetet med boken. Boken berör fenomenet djurparker och djur i fångenskap på ett existentiellt plan. Den handlar om förhållningssättet till den värld vi lever i; vår obesvarade kärlek till djuren, konsumtionen av jordens resurser och makten vi tagit oss.

Hur påverkas djurs beteende av att vistas på en begränsad yta? Hur etiskt är det att hålla vilda djur i fångenskap? Frågor som dessa tar Julia upp i sin föreläsning och bjuder in till debatt.
Efter föreläsningen finns möjlighet till signering samt köp av bok.

Djurskyddet serverar kaffe i pausen.

Anmäl ditt intresse till Djurskyddet Helsingborg på mejl helsingborg@djurskyddet.se senast 15 November!

OBS! Medlemmar från Djurskyddet Helsingborg och Djurskyddet Kulllabygden har företräde. Begränsat antal sittplatser.

Varmt välkomna!

Dåliga tänder

Liten är en 6 år gammal papillon flicka. Litens matte sökte först hjälp från Fanny och projektet Hemlösas Hundar då hon hade fått ett skärsår på hasen. Matte var orolig att såret behövde sys och hade inte någon ekonomisk möjlighet att betala för detta. Fanny undersökte såret och konstaterade att det inte behövde åtgärdas i narkos utan skulle kunna läka av sig själv med smärtlindring och noga tvätt av matte hemma. Liten hade däremot en mycket dålig tandstatus och ont i munnen i akut behov av att få detta åtgärdat. Tack vare Djurskyddet Helsingborg och Din Veterinär var det möjligt att hjälpa Liten med detta. Tänderna gjordes rent och alla dåliga tänder drogs ut. Liten är nu en mycket gladare hund, utan smärta och med en ren och fin mun. Såret på hasen läkte fint.

Vid pennan, Fanny Mauritzson, legitimerad veterinär och medlem i Djurskyddet Helsingborg.

Brännskadad tass

Semilla, en 5 årig blandras, trampade i somras på grillkol och brände sig på undersidan av tassarna. Matte sökte kontakt med Fanny, legitimerad veterinär på Din Veterinär, utanför Ria hela människan i Helsingborg. Matte fick smärtlindring med sig hem och råd om rengöring och bandageläggning. Matte har sedan dess skött såren mycket bra och alla utom ett sår har läkt fint. Såret på vänster baktass vill inte riktigt läka och matte sökte hjälp igen och fick en tid till Fanny på Din Veterinär. Tassen undersöktes och röntgades och man hittade en misstänkt främmande kropp.

Med ett ekonomiskt stöd från Djurskyddet och Din Veterinär hade vi möjligheten att utföra undersökningar och även söva och operera ut den misstänkta främmande kroppen. Semilla får nu återhämta sig med sin matte och återbesöken som är inplanerade får visa om vi lyckats åtgärda hennes problem.

Vid pennan, Fanny Mauritzson, legitimerad veterinär och medlem i djurskyddet Helsingborg