Nyhetsbrev december 2020

Året som varit.

Att anordna föreläsningar är en stor del av vår verksamhet. Men redan i mars kom restriktioner om hur många personer som fick samlas per aktivitet på grund av smittspridningsrisk av covid-19. Vi sköt inplanerade möten på våren till hösten då vi på sommaren såg en lättnad i smittspridningen.  Lättnaden var dock bara tillfällig och något höstföredrag gick inte att genomföra. Vi måste ändock vara optimistiska och tro och planera för framtiden. Ett vaccin tycks nu ligga i närtid.

Styrelsen planerar att under nästa år arrangera tre föredrag på våren och tre på hösten.      

Vårens aktiviteter. 

Årsmötet med stipendieutdelning blir den 23 mars.

Den 30 mars kommer Jenny Wibäck att hålla sitt uppskjutna föredrag. Jenny har givit ut en unik hundbok som heter ”Starka möten” och som handlar om hur mycket ett sällskapsdjur kan betyda för oss vad gäller hälsa och livsglädje.

Ett hundföredrag planeras till april som skall handla om valpuppfostran. 

Under maj-juni planerar vi för en föreläsning om små och exotiska sällskapsdjur.    

Höstens aktiviteter.

Till hösten skall vi ha ett föredrag om vilda fåglar med ornitolog och veterinär Lotta Berg. 

Vi har också kontaktat Jessica Mann för att hålla en föreläsning om rädda hundar. Denna föreläsning har tipsats oss från en av våra medlemmar. 

Dessutom planerar vi för ett kattföredrag av beteendeveterinären Anya Thörnqvist.

Stipendier.

En av våra framträdande aktiviteter är stipendieutdelning. Utlysning om stipendieansökan pågår nu. Utdelningarna är på max 75.000:- och kan sökas av den som driver någon djurskyddsfrämjande verksamhet som forskning, utbildning eller annan verksamhet. Ansökningstiden sträcker sig till den 15 januari och utdelning sker i samband med årsmötet den 23 mars.  

Ny hemsida och folder.

Vi har förbättrat vår hemsida som heter www.djurskyddet.se/kronobergHemsidan kan nås även med den gamla adressen ”nu” i stället för ”se”. Det är bra att följa hemsidan för att vara uppdaterad om våra nyheter och se om förändringar har gjorts i vår planering.

En ny och aktuell folder är framtagen och bifogas detta nyhetsbrev. Om någon önskar fler foldrar för att dela ut till vänner och bekanta eller till någon organisation så hör av er till någon i styrelsen eller till info@djurskyddetkronoberg.se

Medlemsavgift.

Förutom foldern sänds med detta nyhetsbrev även avi om medlemsavgift för år 2021. Avgiften är oförändrad 200:- för enskild medlem och 300:- för familj. Som medlem får man fri entré till våra föreläsningar och Djurskyddet Sveriges medlemstidning som utkommer fyra gånger per år.   

PS    Bra julklapp – Ge bort ett medlemskap i Djurskyddet Kronoberg!

Hälsningar och Gott Nytt År

Styrelsen Djurskyddet Kronoberg