Nyhetsbrev mars 2021

Inställda aktiviteter

Enligt vår planering skulle årsmöte med stipendieutdelning äga rum den 23 mars och det tidigare uppskjutna föredraget med Jenny Wibäck hållas den 30 mars. Smittspridningen av coronaviruset har eskalerat och restriktioner mot folksamlingar har skärpts. Vi måste därför uppskjuta dessa aktiviteter till hösten. 

Stipendieutdelning

Vår framträdande aktivitet är att dela ut stipendier till de som driver någon djurskyddsfrämjande verksamhet. Vi har behandlat ett flertal ansökningar och beslutat att göra följande utdelningar. 

– Therese Lilliesköld som får 72.000:- för att genom länsstyrelserna göra en kartläggning av problemet med djursamlande i Sverige.

– Riksförbundet  VOOV (Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta) tilldelas 40.000:- för att färdigställa trycksaker som informerar om VOOVs stödinsatser till våldsutsattas djur.

– Frida Lundmark Hedman får 75.000:- för att bearbeta, analysera och publicera data från länsstyrelsernas kontrollprojekt om smutsiga nötkreatur.

– Svenska getavelsförbundet får 75.000:- för att jämföra och utvärdera tre olika metoder för ID-märkning av getter. Det gäller metoder som kan ersätta öronmärken.

Vi kommer att bjuda in dessa till höstens årsmöte. De kommer då att efter mötesförhandlingarna ges tillfälle att göra en kort redogörelse för sina projekt och svara på frågor från medlemmarna.. 

Kommande aktiviteter

Våra aktiviteter måste ligga i pausläge tills vidare. Till hösten räknar vi med att kunna återgå till normalläge. Förutom årsmötet och det uppskjutna föredraget med Jenny Wibäck har vi kontakt med flera föreläsare som ställer upp. 

Ornitolog och veterinär Lotta Berg, som är en av våra tidigare stipendiemottagare, kommer och talar om vilda fåglar. Hon var med och guidade på vår medlemsresa till Hornborgasjön 2018. 

Jessica Mann är villig att komma och hålla ett föredrag om rädda hundar. 

Vi har också kontakt med Catja Paulsson på Ingelstadsgymnasiet som kan ställa upp och tala om valpuppfostran. Hon kan också ordna med ett föredrag på plats i Ingelstad som skulle handla om udda sällskapsdjur med förevisning.

Inga datum är i dagsläget fastställda för aktiviteterna men vi står alltså väl förberedda så snart omständigheterna tillåter att vi kan träffas under normala former.

Gå gärna in på hemsidan www.djurskyddet.se/kronoberg för uppdatering om vår förening. Där finns även länk till Djurskyddet Sveriges hemsida.

Hälsningar 

Styrelsen Djurskyddet Kronoberg