Nyhetsbrev december 2021

Våra aktiviteter.

Det var en lång väntan på att få komma igång med våra föreläsningar. Coronapandemin har ju stoppat verksamheten både för oss och andra föreningar. Vi kunde inte arrangera några föredrag under första halvåret. Nu har vi dock kommit igång. Vi har i höst haft två föredrag om hundar och ett som handlade om vilda fåglar och fågelmatning. Dessa föredrag har utfallit till full belåtenhet. I samband med föredragen har vi också fått några nya medlemmar. Som lokal för våra föredrag har vi anlitat och kommer att anlita Equmeninkyrkan i Växjö. Där finns stora och anpassningsbara utrymmen för att undvika trängsel.

Inför nästa år är nu två datum fastställda. Tisdagen den 22 februari kommer Jessica Mann och föreläser om blygerhundar. Det kommer att handla om hur man skall agera om hunden är rädd, aggressiv eller frustrerad. Detta föredrag har tipsats oss från en av våra medlemmar.

Datum för nästa årsmöte är fastställt till tisdagen den 15 mars. Då kommer förutom årsmötet också stipendieutdelning att göras.

Vi planerar också för ett hönsföredrag med Per Jensen. Han är en uppskattad föredragshållare som varit hos oss vid tidigare tillfällen och han drar alltid många åhörare. 

När nya datum blir fastställda eller andra uppgifter behöver förmedlas kommer dessa att uppdateras på vår hemsida www.djurskyddet.se/kronoberg. Bevaka därför hemsidan för nyheter.    

Vi vann. 

Under Djurskyddet Sveriges föreningsdagar i oktober utsågs Djurskyddet Kronoberg till vinnare i tävlingen ”Årets kampanj för djuren”. Det hela handlar om byggandet av hundrastgården vid sjön Trummen. För två år sedan lämnades ett medborgarförslag om en tillgänglighetsanpassad rastgård för hundar. Det blev avslag i Växjö Kommun. När detta kom till vår kännedom i Djurskyddet Kronoberg beslöt vi att stötta projektet med 100.000:- och därefter bejakades förslaget och rastgården kunde invigas den 17 juni i år. Vi hade då också mottagit ett arv från Meg, Margareta Göthe-Dalgren som i många år varit ordförande i vår förening. Ett stort reportage om detta finns i förra numret av Djurskyddet. En informationsskylt till minne av Meg kommer att sättas upp vid rastgården.        

Stipendier.

Liksom förra året kommer vi att dela ut stipendier på max 75.000:-  Utlysning om ansökan till stipendier pågår nu. Sökande skall bedriva någon djurskyddsfrämjande verksamhet som forskning, utbildning eller annan verksamhet. Ansökningstiden sträcker sig till den 15 januari och utdelning sker i samband med årsmötet den 15 mars.  

Medlemsavgift 2022.

Vår huvudförening Djurskyddet Sverige skickar ut avier och handhar medlemsavgifter. På avin står att avgiften avser Djurskyddet Kronoberg. Avgiften är oförändrad 200:- för enskild medlem och 300:- för familj. För nya medlemmar som tillkommit vid höstens föreläsningar gäller avgiften hela 2022. Som medlem får man fri entré till våra föreläsningar och Djurskyddet Sveriges medlemstidning som utkommer fyra gånger per år.   

PS    Bra julklapp – Ge bort ett medlemskap i Djurskyddet Kronoberg!

Hälsningar och Gott Nytt År
Styrelsen Djurskyddet Kronoberg