Nyhetsbrev augusti 2021

Nyhetsbrev augusti 2021

Uppstart av verksamheten.

I öveett år har vi tvingats att hålla vår verksamhet i pausläge på grund rådande pandemi och restriktionsregler. Vi är nu glada för att kunna återgå till normalläge. Därför har vi nu beslutat att under hösten genomföra det försenade årsmötet samt tre föreläsningskvällar. Stora salar kommer att bokas för att undvika trängsel. 

Kallelse till årsmöte.

Välkomna till Djurskyddet Kronobergs årsmöte 2021.

Plats: Equmeniakyrkan, Bergövägen 2 Växjö

Tid: Tisdagen den 7 september kl. 18:30

Årsmötet.

Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen finns tillgängliga på årsmötet. Handlingarna kan också läsas i förväg på vår hemsida www.djurskyddet.se/kronoberg. Motioner till årsmötet emotses gärna och lämnas då till styrelsen senast den 24 augusti

Dessa kan skickas till:

Yngve Linnér Smultronvägen 6  352 61 Växjö eller mail yngve.linner@telia.com

Vi räknar med att snabbt behandla de punkter som tillhör årsmötet.

När årsmötet är avslutat kommer årets stipendiater att kort berätta om sin verksamhet. Därefter bjuds på förtäring och då får medlemmar och stipendiater möjlighet att träffas. Kom till årsmötet för en trivsam kväll. Alla är välkomna.         

Kommande föredrag

Tisdagen den 28 september kommer den länge uppskjutna föreläsningen med  Jenny Wibäck att äga rum. Jenny har skrivit boken ”Starka  Möten” som handlar om hundars betydelse för vår hälsa och livsglädje.

Tisdagen den 19 oktober kommer Catja Paulsson från Ingelstadsgymnasiet att hålla en föreläsning om valpuppfostran.

Tisdagen den 2 november kommer Lotta Berg att hålla ett föredrag om vilda fåglar. Lotta är ornitolog och veterinär. Hon är en av våra tidigare stipendiater och var också med och guidade på vår medlemsresa till Hornborgasjön 2018. 

Alla sammankomster blir i Equmeniakyrkans lokaler  på Bergövägen 2 i Växjö och börjar alltid kl. 18.30.  

Medlemmar har alltid fri entré till våra föreläsningar.

Hundrastgård vid Trummen

För två år sedan lämnade Pia Hammargren in ett medborgarförslag om att en hundrastgård borde byggas vid sjön Trummen. Det blev då avslag från Växjö Kommun. När detta blev omnämnt i pressen och kom till vår kännedom i Djurskyddet beslöt vi att bidra med 100.000:- till projektet. Vi bedömde detta som ett lämpligt bidrag från oss eftersom vi nyligen mottagit ett arv från  Meg, Margareta Göthe-Dalgren. Meg har under många år varit ordförande i vår förening och har alltid haft ett genuint intresse för hundar. Efter fortsatta förhandlingar bejakades förslaget. Rastgården på 2.500 kvadratmeter invigdes den 17 juni. Den är tillgänglighetsanpassad och försedd med slussar. Rastgården har också sittplatser med bänkar och bord och för  de fyrbenta finns slalombana och tunnel.

Ett besök på rastplatsen rekommenderas. 

Hälsningar

Styrelsen Djurskyddet Kronoberg