ID-märk din katt!

Den 1 januari trädde lagen om märkning och registrering av katter i kraft. I Jordbruksverkets kattregister ska alla katter registreras.

Djurskyddet Sverige har arbetat för att detta ska bli lag i mer än 15 år. Genom namninsamlingar, politikeruppvaktningar, debattartiklar och nu senast kampanjen Stoppa Kattastrofen. Att politikerna till slut lyssnade och fattade beslutet firades stort i Djurskyddet Sveriges alla lokalföreningar runt om i landet.

Idag finns uppskattningsvis 100 0000 hemlösa katter, så det är ett jättestort djurskyddsproblem som förhoppningsvis kommer minska när märkning och registrering blir norm även för katterna, precis som det är med hundar. Läs mer på Djurskyddet Sveriges hemsida.

Jordbruksverkets kattregister

Kastreringshjälpen26 september, 2023 Omplacering av smådjur11 juli, 2023 En dag på gården!9 maj, 2023 Årsmöte 202327 februari, 2023 Vinnare i lotteri 20223 juli, 2022