ID-märk din katt!

Den 1 januari trädde lagen om märkning och registrering av katter i kraft. I Jordbruksverkets kattregister ska alla katter registreras.

Djurskyddet Sverige har arbetat för att detta ska bli lag i mer än 15 år. Genom namninsamlingar, politikeruppvaktningar, debattartiklar och nu senast kampanjen Stoppa Kattastrofen. Att politikerna till slut lyssnade och fattade beslutet firades stort i Djurskyddet Sveriges alla lokalföreningar runt om i landet.

Idag finns uppskattningsvis 100 0000 hemlösa katter, så det är ett jättestort djurskyddsproblem som förhoppningsvis kommer minska när märkning och registrering blir norm även för katterna, precis som det är med hundar. Läs mer på Djurskyddet Sveriges hemsida.

Jordbruksverkets kattregister

Tiger24 maj, 2024 Årsmöte 202419 mars, 2024 Kevin2 mars, 2024 Helmer29 januari, 2024 Kastreringshjälpen26 september, 2023