Bli jourhem

Som jourhem tar du tillfälligt emot en eller flera katter i ditt hem.

Vad innebär det att vara jourhem?
Att vara jourhem innebär att du under en period tar du emot en katt i ditt hem. Det kan röra sig om allt från några veckor till ett halvår eller år. Du tar hand om katten som om den vore din egen. Vi bekostar veterinärvård, foder och försäkring. Du bekostar kattsand. När katten är redo för att flytta till ett egen hem hanterar vi annonsering och försäljning av katten.
Det brukar vara väldigt roligt att vara jourhem och när katten får ett eget hem kan du stolt känna att du har gjort en stor insats för katten!

Varför behöver katter vara i jourhem?
Det finns många olika skäl till varför en katt måste bo i jourhem. Oftast handlar det om hemlösa katter som inte tidigare haft nära kontakt med människor. Jourhemmets uppgift blir då att med små steg hjälpa katten att bli tam. Katten behöver vänjas vid vardagliga ljud, inredning och våra rörelser. Socialisering i jourhemmet är viktigt och vi ser gärna att du närmar dig katten via lek eller lockar med godis. Det viktigaste här är att all närkontakt sker på kattens villkor.

Ibland söker vi jourhem till dräktiga honor eller en kattfamilj. Kattfamiljen behöver då stanna i minst 12-16 veckor hos dig. En dräktig hona behöver ett lugnt hem, gärna med tillgång till eget rum eller en separat vrå. En fördel är om du har erfarenhet av kattuppfödning. Du måste vara en trygg och stabil person som kan hantera en eventuell kris och ha tillgång till bil.

Att tänka på
* Din tillfälliga familjemedlem får inte gå ut. Därför är det viktigt att du ser till att det inte
finns några flyktvägar. Fönster ska ha säkra vädringsspärrar och ytterdörrar måste
hållas stängda. Eventuell balkong ska vara nätad.
* Om du har egen katt är det viktigt att den är kastrerad och vaccinerad mot både kattpest och kattsnuva.
* Vi äger din jourhemskatt. Därmed är det vi som väljer hem åt katten, håller kontakten med köpare, ansvarar för att katten får rätt veterinärvård och foder.

Hembesök och kontrakt
Innan du blir jourhem gör vi ett hembesök hemma hos dig. På hembesöket har du möjlighet att ställa frågor till oss och vi går igenom vårt jourhemsavtal. Avtalet ska vara påskrivet innan katten anländer till dig. Är du intresserad av att bli jourhem –fyll i en intresseanmälan – klicka här.

Senast uppdaterad: 8 november, 2020