Kontakta oss

Tänk på att vi arbetar ideellt och svarar dig efter bästa förmåga.
På helger, kvällar och högtider är även vi lediga.
Har du ett brådskande ärende gällande en skadad katt eller annat smådjur når du oss enklast via vår Facebooksida.

Gäller ditt ärende viltdjur, vanvård av privatägda djur eller liknande hänvisar vi dig till Polismyndigheten 114 14 eller Länsstyrelsen Kronoberg 010-223 70 00.

Gäller ditt ärende en hemlös katt eller annat smådjur i nöd?
Se först om du finner ditt svar här och glöm inte fylla i ”Anmäl nödrop”.
Skicka ditt mail till sigfrid@djurskyddet.se 

Gäller ditt ärende adoption, jourhem eller omplacering av djur från dödsbo?
Se först om du finner ditt svar här.
Skicka ditt mail till intresse.sigfrid@djurskyddet.se

Gäller ditt ärende frågor kring volontärskap?
Läs här för information och ansökning. 
Skicka ditt mail till husgruppen.sigfrid@djurskyddet.se

 

Övriga frågor
Skicka ditt mail till sigfrid@djurskyddet.se

Senast uppdaterad: 13 november, 2020