Omplacering av smådjur

Vår förening har varit tvungna att ta ett beslut om att inte ta emot smådjur, som kaniner och gnagare, för tillfället. När möjlighet åter finns för oss att omplacera och adoptera ut smådjur återkommer vi med information kring detta.

Tiger24 maj, 2024 Årsmöte 202419 mars, 2024 Kevin2 mars, 2024 Helmer29 januari, 2024 Kastreringshjälpen26 september, 2023