När djur far illa

Anmäl till Länsstyrelsen eller polisen

Om du ser eller tror att ett djur far illa ska du göra en anmälan till djurskyddshandläggaren hos din länsstyrelse. Om det är akut och du inte kan nå länsstyrelsen ska du kontakta polisen som är skyldiga att utreda brott mot djurskyddslagen alternativt djurplågeri. Du kan kontakta polisen även om det inte är akut.

Akuta anmälningar
Ring polisen på telefonnumret 114 14 om det är akut eller om det infaller på kvällar och helger. Ring även polisen om du ser ett allvarligt skadat eller misskött djur.

Anmälan via e-post
Skicka e-post till: djurskydd.halland@lansstyrelsen.se

Anmälan via brev
Skicka brev till följande adress:
Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 Halmstad

Djurskyddet Sverige saknar befogenheter att ingripa

Djurskyddet Sverige är ingen myndighet och har därför inte befogenheter att gå in i enskilda ärenden. Du kan dock vända dig till organisationen för stöd och råd.

Anonym anmälan

En anmälan kan göras anonymt. Länsstyrelsen har skyldighet att utreda anonyma anmälningar, till skillnad från polisen. Nackdelen med en anonym anmälan är att det kan vara svårt för den som utreder ärendet att gå vidare. Det är ibland nödvändigt att någon kan vittna om vad de har sett och upplevt samt att det finns dokumentation om händelseförlopp, tidsangivelser med mera.

Vad händer med din anmälan?

Om en djurägare inte sköter sina djur enligt djurskyddslagstiftningen ska Länsstyrelsen besluta om föreläggande att åtgärda bristerna, omhändertagande eller i förlängningen djurförbud. Polisen utreder brott mot djurskyddslagen alternativt djurplågeri.

Vad säger lagen?

I djurskyddslagstiftningen står det om hur djur ska vårdas och behandlas. Djur ska bland annat skyddas mot onödigt lidande, ges tillräckligt med foder och vatten och hållas i en god miljö som ger dem möjlighet att utföra sina naturliga beteenden. Djur får inte överansträngas eller hållas bundna på ett plågsamt sätt. En djurägare som inte respekterar dessa regler kan dömas för vanvård eller djurplågeri. Straffet för djurplågeri är böter eller fängelse i högst två år.

Ge inte upp!

Djurskyddet Sverige tar ofta emot samtal från missnöjda människor som anmält missförhållanden för djur och som känner frustration över att ingenting händer. Vi rekommenderar att ringa ansvarig handläggare för att få uppgifter om ärendets hantering. Handlingarna kan även begäras ut. Oftast finns det en förklaring till varför ärendet tar lång tid.

Senast uppdaterad: 2020-02-27