Bli jourhem

Vad innebär det att vara jourhem?
Att vara jourhem innebär att du under en period tar emot en katt i ditt hem. Det kan röra sig om allt från några veckor till ett halvår eller år. Du tar hand om katten som om hen vore din egen. Vi bekostar veterinärvård och foder. Du bekostar kattsand. När katten är redo för att flytta till ett eget hem hanterar vi annonsering och försäljning av katten. Det brukar vara väldigt roligt att vara jourhem och när katten får ett eget hem kan du stolt känna att du har gjort en stor insats för katten!

Varför behöver katter vara i jourhem?
Det finns många olika skäl till varför en katt måste bo i jourhem. Oftast handlar det om hemlösa katter som inte tidigare haft nära kontakt med människor eller kattmammor med ungar som är extra utsatta. Jourhemmets uppgift blir då att med små steg hjälpa katten att bli tam. Katten behöver vänjas vid vardagliga ljud, inredning och våra rörelser. Socialisering i jourhemmet är viktigt och vi ser gärna att du närmar dig katten via lek eller lockar med godis. Det viktigaste här är att all närkontakt sker på kattens villkor.

Vi söker många gånger jourhem till dräktiga honor eller en kattfamilj. Kattfamiljen behöver då stanna i minst 12-16 veckor hos dig. En dräktig hona behöver ett lugnt hem, gärna med tillgång till eget rum eller en separat vrå. En fördel är om du har erfarenhet av kattuppfödning. Du måste vara en trygg och stabil person som kan hantera en eventuell kris och ha tillgång till bil.

Att tänka på:

  • Din tillfälliga familjemedlem får inte gå ut. Därför är det viktigt att du ser till att det inte finns några flyktvägar. Fönster ska ha säkra vädringsspärrar och ytterdörrar måste hållas stängda. Eventuell balkong ska vara nätad.
  • Om du har egen katt är det viktigt att den är kastrerad och vaccinerad mot både kattpest och kattsnuva.
  • Vi äger din jourhemskatt. Därmed är det vi som väljer hem åt katten, håller kontakten med köpare, ansvarar för att katten får rätt veterinärvård och foder.

Hur gör jag för att bli jourhem?
Är du intresserad av att bli jourhem mejla oss på kattfoten@djurskyddet.se och i mejlet skriver du namn, telefonnummer samt vart du bor. Skriv även en kort beskrivning av dig själv och om det finns andra husdjur i hemmet. Innan du blir jourhem ges du möjlighet att ställa frågor till oss och vi går igenom vårt jourhemsavtal. Avtalet ska vara påskrivet innan katten anländer till dig.

Senast uppdaterad: 2020-09-05

INFO OCH FOTO

När era jourhemskatter är redo för att söka ett nytt permanent hem lämnar ni beskrivning och foto på katterna till denna mailadress:

liza.mattsson@hotmail.com

Skriv “Jourhem” i ämnesraden.