Bli jourhem

Vad innebär det att vara jourhem?
Att vara jourhem innebär att du på obestämd tid tar hand om en eller flera katter i ditt hem. Det kan handla om veckor, månader och upp till ett år. Du tar hand om katten som om hen vore din egen. Vi bekostar veterinärvård och foder. Du bekostar kattsand. Leksaker och klösträd brukar du i regel få med dig om inte annat bestäms. När katten är redo för att flytta till ett eget hem hanterar vi annonsering och adoption av katten. Det brukar vara väldigt roligt att vara jourhem och när katten får ett eget hem kan du stolt känna att du har gjort en stor insats för katten!

Varför behöver katter vara i jourhem?
Det finns många olika skäl till varför en katt måste bo i jourhem. Oftast handlar det om kattmammor med ungar som är extra utsatta eller ensamma kattungar. Det kan även handla om sjuka katter som behöver omsorg tills de är friska. Ibland är katterna rädda för människor och behöver då hjälp att bli modiga. Jourhemmets uppgift blir då att med små steg hjälpa katten att bli trygg och utvecklas i mötet med människor. Katten behöver vänjas vid vardagliga ljud, inredning och våra rörelser. Socialisering i jourhemmet är viktigt och vi ser gärna att du närmar dig katten via lek eller lockar med godis. Det viktigaste här är att all närkontakt sker på kattens villkor.

Vi söker många gånger jourhem till dräktiga honor eller en kattfamilj. Kattfamiljen behöver då stanna i minst 12-16 veckor hos dig. En dräktig hona behöver ett lugnt hem, gärna med tillgång till eget rum eller en separat vrå. Du måste vara en trygg och stabil person som kan hantera en eventuell kris.

KRAV:

  • Bil eller körkort alternativt någon som kan köra dig och katten till veterinär om så behövs.
  • Katten får absolut inte gå ut. Därför är det viktigt att du ser till att det inte finns några flyktvägar. Fönster och ytterdörrar måste hållas stängda, inte ens en glipa öppet! Eventuell balkong ska vara noggrant nätad.
  • Om du har egen katt är det viktigt att den är kastrerad och vaccinerad mot både kattpest och kattsnuva. Det är då även viktigt att kunna separera jourhemskatten från din egen katt, därför behöver jourhemskatten tillgång till eget rum.
  • Vi äger katten. Därmed är det vi som väljer hem åt katten och skriver kontrakt vid adoption. Efter kontakt med oss är det jourhemmet som håller visning för katten, men det är i samråd med oss som adoptivhemmet väljs ut.

Hur gör jag för att bli jourhem?
Är du intresserad av att bli jourhem mejla oss på kattfoten@djurskyddet.se och i mejlet skriver du namn, telefonnummer samt vart du bor. Skriv även en kort beskrivning av dig själv och om det finns andra husdjur i hemmet.

Senast uppdaterad: 2023-09-20

INFO OCH FOTO

När era jourhemskatter är redo för att söka ett nytt permanent hem lämnar ni beskrivning och foto på katterna till denna mailadress:

petronellakarlsson@outlook.com

Skriv “Jourhem” i ämnesraden. Gärna bara ett mail med alla bilder och text! 🙂