Policy – volontär

Vår ideologi och värdegrund 

Djurskyddet Kattfotens katthems vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi vill betona vikten av: 

  • Förståelse och kunskap om olika arters levnadssätt, beteenden och behov. 
  • Förmåga att se till de enskilda individerna i en djurgrupp.
  • Förmåga till inlevelse och medkänsla för alla levande varelser.
  • Alla djurs egenvärde. 
  • Att djur erkänns som kännande varelser.

För en mer ingående beskrivning av vad Djurskyddet Kattfotens katthem arbetar efter läs här – Principprogram för Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Kattfotens katthem är partipolitiskt och religiöst obunden. Vi ser alla människors lika värde och har nolltolerans mot mobbning.  

Introduktion 
Första dagen som volontär kommer du att gå bredvid någon som är erfaren och kan visa dig våra rutiner. Då ges du även möjlighet i att ställa frågor.

Rekrytering 
All hantering av volontärer och rekrytering av nya volontärer sker av arbetsgruppen. Arbetsgruppen rekryterar volontärer utefter behov och uppdrag. Volontärer i föreningen får gärna komma med förslag på personer som är intresserade av att engagera sig i föreningen.

Tystnadslöfte 
Kan gälla inom enskilda uppdrag och då kommer aktuella volontärer informeras. Som volontär skriver du på ett papper angående sekretess.

Utgiftsersättning 
Volontärer i föreningen arbetar helt ideellt och ingen ersättning för arbetet utgår.

Senast uppdaterad: 2020-07-18

Läs om Susann Jönssons väg till veterinäryrket

Katterna