Vår historia

Kattfotens katthem startades som en ideell förening sommaren 2004. Vi hade under en längre tid uppmärksammat att det fanns många hemlösa katter som sprang vind för våg på Halmstads gator. Flera kattälskande människor matade dessa hemlösa katter på olika platser i Halmstad, vilket inte alltid uppskattades av lokalbefolkningen. Vi såg alltså ett stort behov av att starta ett katthem, så att vi kunde ta omhand åtminstone en del av alla dessa hemlösa, små individer. 

Under vårt första år som ideell förening hade vi inte tillgång till någon lokal. Dock spred sig ryktet snabbt att det hade bildats en förening som tog emot hemlösa katter, så samtalen om nödlidande katter lät inte vänta på sig. Under tiden letade vi febrilt efter en lokal som kunde byggas om till ett katthem. 

Våren 2005 kunde vi så öppna portarna till vårt katthem i Norre Katts park (passande plats såväl namn som lokaliseringsmässigt). Kommunens parkförvaltning hade tidigare disponerat lokalerna och under vintern 04-05 skedde en omfattande ombyggnad av huset till ett katthem med allt vad det innebar.  

Vi finns fortfarande kvar i samma lokaler och under våra 10 år som förening har vi tagit emot fler än 2000 hemlösa, utkastade, utsvultna och ibland sjuka katter. Alla dessa katter har vi placerat i nya hem och därmed givit dem en andra chans till ett bra och tryggt liv. Trots att Kattfotens katthem har funnits i över 10 år och trots att vi omhändertagit så många katter, är behovet av ett katthem alltjämt stort.

Katthemmet är alltid fullbelagt, kölistan av katter in till katthemmet är lång och de dagliga samtalen många om upphittade övergivna katter. Föreningen drivs helt ideellt och vi åtnjuter inget som helst stöd från Halmstads kommun. Vår ekonomiska situation är en ständig källa till oro och vi försöker på flera sätt få in pengar till föreningen. Vi anordnar loppisar, säljer vår kattalmanacka och söker olika ekonomiska bidrag från fonder m.m. Det som gläder oss särskilt är att så många kommer till oss när de vill skaffa en ny katt. Vi brukar säga att då hjälper man två katter, en får ett nytt permanent hem och en hemlös katt kan beredas plats på katthemmet. Så när du ska skaffa katt hoppas vi att du kommer till oss på Kattfotens katthem!

Senast uppdaterad: 2020-07-18