Styrelsen

Catarina Niklasson Schöön
Ordförande och ansvarig för verksamheten i sin helhet. Föreningens kontaktperson mot myndigheter och media.

Maj Bengtsson
Kassör och ansvarig för ekonomin. Håller i kattvisningar samt in- och utlämning av katter.

Ann Hansson
Sekreterare och ansvarig för medlemshantering gentemot Djurskyddet Sverige och vårt register över adopterade katter.

Kim Thormann
Styrelseledamöter och ansvarig för schemaläggning av helgverksamheten. Ingår i Djurskyddets Sveriges djurhemsgrupp.

Lotta Alexander
Ansvarig för kattvisningar samt in- och utlämning av katter.

Gert Persson
Ansvarig för löpande underhåll på katthemmets lokaler.

Senast uppdaterad: 2020-07-28