Motion till kommunfullmäktige

Efter den uppmärksamhet som Kattfotens katthem fått i media under det gångna året har nu även Socialdemokraterna i Halmstad insett att något behöver göras åt situationen. Därför har det motionerats till kommunfullmäktige om att skapa kontakt och kommunikation med katthemmet. Det är ett välkommet agerande och förhoppningsvis leder denna motion till ett aktivt utbyte av information och resultat i form av stöd på olika sätt som kan underlätta för katthemmet i framtiden.

Vi på Kattfotens katthem är glada över detta och ser fram emot en givande kommunikation med Halmstad Kommun.