Gunliz har fått ett nytt hem!

Gunliz söker nytt, kärleksfullt hem. Vi vet inte hur gammal hon är.

Hon kommer från ett hem med för många katter.

Gunliz är en försiktig dam som går att klappa. Hon är fullt hanterbar.

Gunliz behöver komma till ett hem där han får tillgång till utevistelse när hon känner sig trygg och bott in sig.

Alla katter som adopteras ut från oss, ungkatt till vuxen, är kastrerade (kattungar kastreras senare), ID-märkta/registrerade och vaccinerade.