Stöd oss

Djurskyddet Kristinehamn är en ideell organisation som arbetar för djurens bästa. Vi tar hand om främst katter och hundar som av olika anledningar inte kan bo kvar hos sina tidigare ägare, eller som är upphittade och saknar ägare. Även andra tamdjur som kaniner, burfåglar, råttor, möss och vissa reptiler förekommer i vår förmedling.

Vi behöver allt stöd vi kan få, och förutom att skänka oss pengar så tar vi även emot hjälp av olika slag samt djurmat (kontakta personalen för att få tips om vilken mat som är aktuell).

Stöd oss genom att bli medlem i föreningen, skänka gåvor, testamentera Din kvarlåtenskap eller arbeta ideellt i föreningens verksamhet. Ideellt arbete leds av styrelsen och vår personal – det är väldigt viktigt att just arbete leds via styrelsen eftersom det är ett arbetsgivaransvar för Dig även som ideellt arbetande.

Senast uppdaterad: 21 januari, 2019