REDE-verksamheten

När barn skadar djur bör man agera. Många studier bekräftar att förmågan till empati förebygger mobbning, våld och psykisk ohälsa.

REDE är ett, långsiktigt vetenskapligt baserat, värdegrundsmaterial som är anpassat till läroplanen och som utvecklar barns förmåga till empati för djur och för sina medmänniskor.

REDE står för RESPEKT  EMPATI  DJUR  ETIK. Det är indelat i två ålderskategorier; Mini-REDE för barn i förskolan 1-6 år och REDE för barn i skolan F-5.

Materialet togs fram 2007 av Djurskyddet Sverige med hjälp av pedagog och etolog,

och riktar sig främst till barnskötare och pedagoger som arbetar med barn i förskolan och skolan.   

Det är kostnadsfritt för alla att ladda ner.

Kärnan i REDE är empati. Och med hjälp av övningar som berör olika lär-stilar får barn hjälp med att utveckla sin empatiska förmåga – för både djur och människor.

REDE är unikt i sin inriktning och i sitt syfte. Grundtanken är att utveckla barnens empati och inlevelseförmåga, att ha ett respektfullt synsätt gentemot både djur, människor och natur.   Förmågan till empati är medfödd MEN den måste stimuleras och tränas för att utvecklas.                  USE IT OR LOS IT !!

Empati är ett komplext och omfattande begrepp, men enklast definierat som att: det är att förstå någon annans känslor – att kunna leva sig in i hur en annan varelse känner.

Djur stimulerar barns empati, och det är lättare att prata om känslor med hjälp av djur.

Djurskyddet Kristinehamn har under flera år, med kommunens stöd, haft en REDE vecka, för 7-8 åringar, med empatiträning på Djurhemmet.

Den som arbetar i förskolan eller skolan kan  enkelt göra REDE till en naturlig del i undervisningens dagliga arbete. Övningarna kan på så sätt hjälpa läraren att ta upp utvecklande frågor och diskussioner, samt stimulera barnen till en fortsatt tankeprocess och förbättrad förmåga till medkänsla. Fortbildning för lärare finns, läs mer på  www.rede.se

De principer REDE-materialet främst utgår ifrån är att förankra de grundläggande värden vårt samhälle vilar på, främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse, fostra individer till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande samt se till den enskildes välbefinnande och utveckling. Allt enligt skolans egen värdegrund!!

Senast uppdaterad: 21 maj, 2023