REDE-verksamheten


Djurskyddet Sverige har tagit fram skolmaterialet REDE (Respekt Empati Djur Etik). Materialet riktar sig till barnskötare och pedagoger som arbetar med barn i förskolan och skolan. REDE är ett evidensbaserat värdegrundsmaterial som är anpassat till läroplanen. Materialet är kostnadsfritt för alla att ladda ner.

Kärnan i REDE är empati. Och med hjälp av övningar som berör olika lärostilar får barn hjälp med att utveckla sin empatiska förmåga – för både djur och människor. Materialet är indelat i två ålderskategorier;
Mini-REDE för barn i förskolan 1-6 år och REDE för barn i skolan F-5.
Vill du veta mer om REDE? Gå in på www.rede.se

När barn skadar djur bör man agera. Många studier bekräftar att förmågan till
empati förebygger mobbning, våld och psykisk ohälsa.
REDE är ett, långsiktigt vetenskapligt baserat, värdegrundsmaterial som är anpassat till läroplanen
och som utvecklar barns förmåga till empati för djur och för sina medmänniskor.
REDE står för RESPEKT EMPATI DJUR ETIK. Det är indelat i två ålderskategorier; Mini-REDE för
barn i förskolan 1-6 år och REDE för barn i skolan F-5.
Materialet togs fram 2007 av Djurskyddet Sverige med hjälp av pedagog och etolog,
och riktar sig främst till barnskötare och pedagoger som arbetar med barn i förskolan och skolan.
Det är kostnadsfritt för alla att ladda ner.
Kärnan i REDE är empati. Och med hjälp av övningar som berör olika lär-stilar får barn hjälp med
att utveckla sin empatiska förmåga – för både djur och människor.
REDE är unikt i sin inriktning och i sitt syfte. Grundtanken är att utveckla barnens empati och
inlevelseförmåga, att ha ett respektfullt synsätt gentemot både djur, människor och natur.
Förmågan till empati är medfödd MEN den måste stimuleras och tränas för att utvecklas.
USE IT OR LOOSE IT !!
Empati är ett komplext och omfattande begrepp, men enklast definierat som att: det är att förstå
någon annans känslor – att kunna leva sig in i hur en annan varelse känner.
Djur stimulerar barns empati, och det är lättare att prata om känslor med hjälp av djur.
Djurskyddet Kristinehamn har under flera år, med kommunens stöd, haft en REDE vecka, för 7-8
åringar, med empatiträning på Djurhemmet.
Den som arbetar i förskolan eller skolan kan enkelt göra REDE till en naturlig del i undervisningens
dagliga arbete. Övningarna kan på så sätt hjälpa läraren att ta upp utvecklande frågor och
diskussioner, samt stimulera barnen till en fortsatt tankeprocess och förbättrad förmåga till
medkänsla. Fortbildning för lärare finns, läs mer på www.rede.se
De principer REDE-materialet främst utgår ifrån är att förankra de grundläggande värden vårt
samhälle vilar på, främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse, fostra individer till
rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande samt se till den enskildes välbefinnande och
utveckling. Allt enligt skolans egen värdegrund!!

Senast uppdaterad: 4 november, 2022